Informatiebijeenkomst Groene en Gezonde Schoolpleinen in Overijssel

Locatie

Enschede

‘Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025!!’. Dat is de ambitie van de provincie Overijssel, Stichting Springzaad, Natuur en Milieu Overijssel en IVN Overijssel. 100 basisscholen kunnen €10.000 subsidie ontvangen. Scholen worden door deze partners samen met zoveel mogelijk andere partijen zoals gemeenten, de waterschappen én burgers, ondersteund in het realiseren van een groen schoolplein.
Want: groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Het is goed voor onze kinderen als we hen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het eigen schoolplein. In april zijn twee informatiebijeenkomsten gepland voor scholen die hier mee aan de slag willen.

Voor wie: alle basisscholen in Overijssel
Wanneer: op 17 april om 15.30 – 17.30 in Enschede
Kosten: toegang is gratis

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl of neem contact op met IVN .