JLE Groningen: Zaaisessie Gemeentelijk voedselbeleid

Locatie

Groningen

Voedsel is een verbindende factor tussen alle beleidsterreinen van een gemeente. Het verduurzamen van onze voedselproductie en -consumptie biedt kansen voor milieu, gezondheid, sociale cohesie, dierenwelzijn en economie. In de provincie Groningen zijn al veel vooruitstrevende initiatieven gaande. Verspreid over Nederland bestaan er inspirerende voorbeelden van gemeenten die initiatieven en krachten bundelen in een gemeentelijk voedselbeleid.

Afgelopen twee jaar hebben we u uitgenodigd voor de bestuurlijke kookpot over voedselbeleid en daarin de Voedselagenda overhandigd. Die krijgt nu een vervolg in een Groningse zaaisessie, om stappen te zetten naar het omzetten van de agenda  in concrete beleidsacties. Eind 2020 zal dit resulteren in een feestelijke Noord-Nederlandse oogstsessie.

Wie en wat
De Makelaars Jong Leren Eten Groningen en de Natuur en Milieufederatie Groningen nodigen u van harte uit voor de Zaaisessie Gemeentelijk Voedselbeleid op 22 januari.

Een inspirerende bijeenkomst voor beleidsmakers en wethouders op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en voedselbeleid, die zich sterk willen maken voor voedselbeleid in de eigen gemeente en van elkaar willen leren. U komt toch ook? Stuur deze uitnodiging vooral ook door naar alle betrokken collega's.

Het doel 

* delen van goede voorbeelden van binnen en buiten de provincie 
* wederzijdse inspiratie en uitwisseling
* inventarisatie van behoefte aan ondersteuning bij het vormgeven van voedselbeleid 

Programma

  • Lara Sibbing, beleidsadviseur Voedsel bij de gemeente Ede komt vertellen over het voedselbeleid daar en de uitrol ervan in Ede en regio Foodvalley. Gemeente Ede is de eerste en (nog) enige gemeente met een voedselbeleid dat uitgaat van het hele voedselsysteem. Lara vertelt over hoe Ede een integraal voedselsysteem heeft gerealiseerd en hoe de gemeente de inwoners stimuleert om zelf keuzes te maken voor gezonde voeding. En hoe ze ervoor zorgt dat het agrifood bedrijfsleven in de regio innovatief en duurzaam produceert.
  • Korte rondleiding op de locatie
  • De Schooltuinen Westpark zijn het nieuwste schooltuinencomplex van de stad Groningen en een leuk voorbeeld voor de mogelijkheden voor voedseleducatie.

Pitches
Om elkaar te informeren en te inspireren vragen we elke gemeente een korte pitch voor te bereiden. Alle pitches bij elkaar geven een goed beeld over de stand van zaken in onze provincie: de problemen, oplossingen, interessante voorbeelden en mogelijkheden tot samenwerking. 
De pitches worden afgesloten met verrassende borrelhapjes uit de regio.

Waar en wanneer
Woensdag 22 januari 2020, 13.00 – 17.00 uur
Gemeentelijk schooltuinencomplex Westpark, Tarralaan 2, ER Groningen

Zeker zijn van een plekje? Meld u dan snel aan via deze link.
Voor vragen kunt u terecht bij Kristin Wijnja.