Jong Leren Eten Limburg: Netwerk bijeenkomst

Locatie

Roermond

Aandacht voor gezonde en duurzame voedseleducatie

Waarom is educatie over gezonde en duurzame voeding belangrijk?
Hoe kunnen we samen dit thema belangrijk maken binnen kinderopvang en onderwijs? Aan de hand van workshops en praktijkvoorbeelden gaan we deze onderwerpen nader uitwerken. Het definitieve programma volgt nog.

Meld u hier alvast aan voor deze middag.

Voor wie is deze middag?
Professionals uit het onderwijs en natuur- en milieu-educatie (0-18 jaar), bedrijfsleven, ondernemers, educatieve organisaties, maatschappelijke organisaties en lokale overheden uit Limburg zijn van harte welkom!

Datum: 18 april 12.00-17.00
Plaats: Oolderhof, Broekstraat 35, Roermond
Deelname aan deze netwerkmiddag is gratis.