Start derde ronde Subsidieregeling Lekker naar Buiten voor scholen

Locatie

Door heel Nederland

De subsidieregeling Scholen (po, vo, mbo) is op 1 september 2020 weer geopend voor aanvragen. Inschrijven hiervoor kan van 1 september tot en met 30 september 2020.

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 
Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. Lees meer over de subsidieregeling >>