Symposium Actief met eten: een praktische toepassing van positieve gezondheid

Locatie

Bernheze

Op 14 november 2018 organiseert Phliss het symposium ‘Actief met eten’, in samen werking met de Provincie Noord-Brabant - WeAreFood, de gemeente Bernheze, GGD Hart voor Brabant en de Brabantse Gezondheidsraad (BrabantAdvies).

Veel organisaties zijn zoekende naar hoe Positieve Gezondheid vertaald kan worden naar de dagelijkse praktijk. Maar ook hoe eet- en drinkmomenten en de uitvoer ervan, een beter onderdeel kunnen uitmaken van de ondersteuning bij (potentieel) kwetsbare mensen. In dit symposium wordt, aan de hand van praktische casussen, duidelijk gemaakt hoe ‘actief blijven met eten & drinken’ bijdraagt aan een gelukkiger leven, meer eigen regie, grotere zelfredzaamheid en minder zorginzet.

Lees meer over het programma en aanmelden voor het symposium.