Contact

Heb je algemene vragen over het programma Jong Leren Eten?  Zoek je hulp om een samenhangend totaalpakket met schooltuinen, kooklessen en excursies samen te stellen voor jouw school? Ben je aanbieder van educatie en passen jouw lessen of activiteiten ook in het programma Jong Leren Eten?

Stuur je vraag naar jonglereneten@rvo.nl.

Meer weten over Gezonde School? Ga naar www.gezondeschool.nl of neem contact op via:
https://www.gezondeschool.nl/over-ons/contact-gezonde-school.

 

Over Jong Leren Eten

Scholen en kinderopvangcentra zijn zich ervan bewust dat goed en gezond eten wezenlijk is voor kinderen. Voor hun gezondheid én hun leerprestaties. Daarom leren scholen en kinderopvangcentra hen steeds meer over eten. Als school of kinderopvangcentrum kun je daarbij gebruikmaken van een breed lesaanbod. Van smaaklessen tot bedrijfsexcursies. Maar hoe kom je achter alle mogelijkheden en waar vind je het juiste lesaanbod voor jouw school? En hoe kom je tot een samenhangende aanpak die werkt? Daar ondersteunt het programma Jong Leren Eten kinderopvangcentra en scholen bij.

Samenhangend aanbod

Jong Leren Eten biedt een samenhangend totaalpakket waarbinnen EU-Schoolfruit, smaak- en kooklessen, schooltuinen, excursies en lespakketten elkaar versterken. We zorgen dat je naast smaaklessen ook kooklessen kunt aanbieden. En we breiden de mogelijkheden voor bedrijfsexcursies uit, zodat kinderen ontdekken waar hun eten vandaan komt. Daarbij maakt Jong Leren Eten gebruik van bestaande initiatieven als Gezonde School, DuurzaamDoor en Smaaklessen. Door vooral meer samenhang tussen al het aanbod te creëren, kunnen we samen meer bereiken.

Overzicht, advies en ondersteuning

Op dit internetportal krijg je allereerst inzicht in alle mogelijkheden. Zo vind je alles over gezond én groen voedselonderwijs op één plek. Theoretisch en praktisch.
‘Makelaars’ kunnen je vanaf januari 2017 ook wegwijs maken en adviseren. Je makelaar kent het aanbod in jullie regio en helpt je dat effectief combineren met bijvoorbeeld smaak- en kooklessen op school. Daarbij werkt hij samen met medewerkers van de GGD en van Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME).
Daarnaast is er (financiële) ondersteuning mogelijk. Je kunt via Gezonde School bijvoorbeeld experts inhuren, taakuren voor docenten krijgen en lesmateriaal en activiteiten inkopen. Ook komen er mogelijkheden voor (co-)financiering van regionale activiteiten zoals excursies, schooltuinen en kooklessen. Zo maken we samen een gezonde en duurzame voedselkeuze vanzelfsprekend.

Naar een structurele aanpak

Naast de keuze uit alle inspirerende activiteiten hopen wij dat voedseleducatie wordt verankerd in het schoolbeleid en lesprogramma. Op een structurele en systematische manier. Daarom haken we aan bij de aanpak van Gezonde School, die je school hierbij uitstekend kan begeleiden en ondersteunen.

Jong Leren Eten richt zich op:
  • Weten van eten, theoretisch én praktisch
  • Concrete actie door verandering in de omgeving (zoals gezonde producten in de kantine) en praktijkactiviteiten (excursies, schooltuinen, koken)
  • Jongeren van 0 tot 18 jaar, via kinderopvangcentra en scholen
  • Versterking van bestaande programma’s, als Gezonde School en DuurzaamDoor
  • Samenhang creëren in het brede aanbod

Drie pluspunten

Er zijn al veel programma’s en projecten. Jong Leren Eten brengt deze bij elkaar, zodat ze elkaar versterken.

  1. Initiatieven vanuit gezondheids- en natuurperspectief komen op één plek bij elkaar. Die combinatie maakt het voor kinderen alleen maar aantrekkelijker.
  2. Theoretische lessen en programma’s worden gecombineerd met praktische ervaringen. De kracht daarvan is in het onderwijs al lang bewezen.
  3. Landelijke en lokale ondersteuning komen samen en versterken elkaar. Regiomakelaars helpen scholen bij het samenstellen van de juiste mix.