Gezonde School

Vind je gezond eten en drinken ook belangrijk en wil je meer effect halen uit het werken aan een gezonde leefstijl op school? Via de Gezonde School-aanpak werk je structureel aan de gezondheid van leerlingen en maak je van je school een Gezonde School. Het programma is bedoeld voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Gezonde School bestaat onder andere uit:

  • De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel en effectief te werken aan gezondheid.
  • Gezonde School-activiteiten: lesprogramma’s en/of projecten die je kunt inzetten op school, waarvan professionals uit de praktijk hebben vastgesteld dat ze voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria.
  • Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.
  • De website Gezondeschool.nl: de centrale vindplek voor scholen met alle informatie over Gezonde School.

Meer weten: https://www.gezondeschool.nl/werken-aan-gezondheidsthema-voeding