Coronavirus en Subsidie Lekker naar buiten!

Dinsdag, 19 mei 2020

Scholen kunnen binnenkort uitstel aanvragen voor uitvoering van de subsidie-activiteiten die zij willen doen in het kader van de Subsidieregeling Lekker naar buiten! (schooljaar 2019-2020).

Scholen die voor schooljaar 2019-2020 de subsidie Jong Leren Eten toegewezen hebben gekregen, kunnen een jaar extra de tijd krijgen om de activiteiten te bestellen via hun Gezonde School-dashboard en om deze uit te voeren. Dit betekent dat zij uiterlijk op 30 juni 2021 de activiteit uitgevoerd en verantwoord moeten hebben.

De contactpersonen van de scholen ontvangen over de procedure binnenkort een notificatie van Gezonde School. Zodra zij deze notificatie hebben ontvangen, kunnen scholen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot uitstel, dit actief aangeven en daarbij enkele vragen beantwoorden. Eerst dus even de notificatie hierover afwachten. 

Vragen over de subsidie ‘Lekker naar buiten!’?
Kijk op www.jonglereneten.nl/subsidie-jong-leren-eten of stuur een mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl.

Deze verlenging is het logische gevolg van de tijdelijke sluiting van veel scholen (po, vo, mbo) en bezoeklocaties (zoals schoolmoestuinen, educatieboerderijen, kookstudio’s, NME-centra) onder invloed van de richtlijnen zoals afgegeven door de rijksoverheid inzake het coronavirus.