Jong Leren Eten Fryslân

Binnen de provincie Friesland wordt er hard gewerkt aan voedseleducatie. Dat blijkt ook uit de cijfers. In de zomer van 2020 waren er maar liefst 108 scholen bezig met de Gezonde School aanpak, waarvan 48 scholen het vignet Voeding hadden behaald. Van de 18 gemeenten zijn er 13 gemeenten een zogenaamde 'Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente. Naast JOGG hebben alle Friese gemeenten, ROS Friesland, Sport Fryslân en de GGD Fryslân de handen ineen geslagen in Friesland onder de naam platform 'Nuchter Over Gewicht'. 

 

De JLE makelaars

Agnes Bakker is één van de makelaars voor Jong Leren Friesland. Waar legt zij als makelaar het accent op binnen haar werk? ‘In Friesland spelen de NME-centra een belangrijke rol om kinderen te bereiken, maar voedseleducatie kwam tot voor kort niet voor in hun vocabulaire. Boerderijeducatie zat bijvoorbeeld amper in hun programma, terwijl dat juist zo goed bij NME past. Net als moestuinieren en koken trouwens. Het borgen van voedseleducatie bij NME-centra is dus een kerntaak van mij als makelaar. Ik zie mijzelf daarbij echt als aanjager en inspirator. Zorgen dat mensen elkaar kunnen vinden en met elkaar samenwerken is daar een cruciaal onderdeel van. Alleen door nieuwe verbindingen te leggen tussen mensen uit verschillende sectoren komen projecten zelfstandig van de grond en is voedseleducatie goed te borgen.’

Benieuwd naar het volledige interview met Agnes? Lees dan het regiokatern van JLE Friesland dat je onderaan deze pagina vindt. 

Focuspunten programmaperiode 2021- 2024

Voor de nieuwe programmaperiode van Jong Leren Eten, 2021-2024 richten Agnes en haar JLE-collega's Joline en Maeike zich vooral op de borging van voedseleducatie in het beleid. Ook ligt de focus op het verder versterken van verbindingen tussen de groene en witte sector, maar bijvoorbeeld ook met kunst en cultuur. Verdere focus op de doelgroep voortgezet onderwijs en MBO staat eveneens op de planning. 

Belangrijkste partners van JLE Friesland

 • NME-centra: aanbod voor basisonderwijs
 • Gemeenten: World Food Week, voedselagenda’s
 • Provincie: bijdragen aan Kindermenu 2.0 en Jongeren Voedselcongres
 • Boer op Noord: boerderijeducatie
 • Friese Milieu Federatie: noordelijke samenwerking voedselagenda
 • Scholen: ROC Friese Poort, Dutch Cuisine, Van Hall Larenstein (minor Feeding
 • our planet)
 • Mama Mascha: Smaaklessen, kookworkshops
 • Stichting Kind en Voeding: supermarktsafari’s, Oké-vignet
 • GGD: Nuchter over Gewicht, JOGG, Gezonde School, gezondheidsbevorderaars, Friese Preventieaanpak
 • IVN: Jongeren Adviesbureaus, Voedselbosjes, eetbaar plein, moestuincoach, Zaaiplezier!

 

Terug naar hoofdmenu >>

Bijlage / Document Size
JLE_regio_friesland_0.pdf 5.24 MB