Jong Leren Eten Zuid-Holland

Zuid-Holland is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. De provincie meet 3403 km² en het aantal inwoners is 3.607.150 (augustus 2015), waarmee Zuid-Holland de bevolkingsrijkste provincie van Nederland is. Zuid-Holland behoort tot het economisch grootste en belangrijkste onderdeel van Nederland en is verantwoordelijk voor 21% van het BBP. 

Het Westland heeft een omvangrijk glastuinbouwcomplex met een bruto binnenlands product van € 3 miljard en is vanwege de export belangrijk voor de Nederlandse Economie. In Zuid Holland wordt veel voedsel geproduceerd, hiervan is slechts een gering percentage voor haar eigen inwoners.

In de oudheid werd de groei van steden bepaald door de mate waarin de ommelanden de steden kon voorzien van voedsel. Zo heeft "de Rotte" in belangrijke mate de groei van Rotterdam mogelijk gemaakt. Van een provincie waarin steden konden groeien door gunstige transportmogelijkheden met de ‘ommelanden’ wordt er inmiddels meer (internationaal) voedsel geëxporteerd dan geïmporteerd.

Terug naar het hoofdmenu >>