John Steijns

Contact Informatie

Telefoonnummer
06- 51500533
E-mailadres

John Steijns is werkzaam als consulent Natuur en Milieu-educatie bij CNME Maastricht en regio. Hij is daar vooral bezig met verduurzamingsprocessen binnen het onderwijs.

“Ik haal mijn inspiratie vooral uit het begeleiden van processen en het bundelen van krachten waardoor mensen vanuit een intrinsieke motivatie gaan nadenken over de gevolgen van hun eigen handelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit aan de basis ligt van een toekomstbestendige wereld waarin mensen in harmonie samenleven met elkaar en met hun omgeving.”

Het project Jong Leren Eten biedt wat dat betreft voldoende aanknopingspunten om duurzame en gezonde keuzes te maken.
Ik verheug mij op deze nieuwe uitdaging.