Karlien Meijer

Contact Informatie

Organisatie
Telefoonnummer
06 211 435 28

Voedsel is heel basaal en verbindend, want iedereen heeft het nodig. Doordat ik ben opgegroeid op een boerderij is het voor mij heel logisch om te weten waar voedsel vandaan komt. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Mijn achtergrond ligt in de communicatie en ik ben mij in de loop van de tijd steeds meer gaan interesseren in duurzaamheid, met name in de manier waarop wij met onze voedselbronnen en grondstoffen omgaan. Welke invloed hebben wij daar zelf op? Dat vind ik een vraag die we ons wat vaker mogen stellen. Ook wil ik graag anderen helpen om zich bewuster te worden van de eigen invloed op de productie en consumptie van voedsel. Het is een belangrijke drijfveer voor mij om aan mijn kinderen te laten zien hoe een spruitje groeit. En natuurlijk aan alle generaties die na ons komen. Ik wil graag een wereld nalaten waarin op een gezondere manier met de aarde wordt omgegaan.

Aansluitend op mijn werk bij de Natuur en Milieufederatie Groningen ben ik aangehaakt als ‘groene’ makelaar voor Jong Leren Eten in Groningen. Ik vind het een mooie uitdaging om kinderen en voedsel dichterbij elkaar te brengen. Jong geleerd is oud gedaan. Wat ik zie voornamelijk als mijn taak zie is om nieuw en bestaand aanbod in voedseleducatie bij de juiste aanbieders te beleggen.