Geef jouw vmbo of mbo-klas op voor de Groenpact Impact prijs!

Donderdag, 1 december 2022

Heeft jouw vmbo of mbo-klas impact gemaakt met een mooi project of onderzoek op het gebied van Agri & Food, Tuinbouw en Natuur & Leefomgeving? Meld dit project of onderzoek dan aan voor de jaarlijkse Groenpact Impactprijs. Het beste project of onderzoek maakt kans op €2500! Projecten en onderzoeken uit het vmbo, mbo, hbo en de universiteit kunnen meedoen. Inschrijven kan vanaf 1 januari 2023 t/m 13 februari 2023. De prijsuitreiking is op 1 juni.

Het programma Groenpact wil oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen binnen het groene domein versnellen. Veel leerlingen en studenten zijn hier op school al mee bezig. Daarom wil Groenpact hen betrekken bij het oplossen van deze maatschappelijke uitdagingen!

Wie kan meedoen met de Groenpact Impactprijs?

Is er op school een project of onderzoek gedaan in het domein van Agri & Food, Tuinbouw of Natuur & Leefomgeving? Of heb je een start-up of mini-onderneming opgericht? En wordt er impact gemaakt binnen de volgende domeinen:

 • Klimaat(adaptatie)
 • Voedseltransitie
 • Kringloop landbouw
 • Biodiversiteit
 • Vergroening
 • Leefbaarheid

Doe dan mee met de Groenpact Impactprijs. Het thema van dit schooljaar is 'verbinding'. Na de kerstvakantie start de inschrijving voor de Groenpact Impactprijs.

Groenpact Impactprijs

Er zijn er vier categorieën bij de Groenpact Impactprijs: vmbo, mbo, hbo en universiteit. In elke categorie worden drie genomineerden gekozen door de vakjury. Ben je genomineerd, dan worden jij en je medestudenten geïnterviewd voor een filmpje over het project en zijn jullie eregast tijdens de feestelijke prijsuitreiking. Deze vindt plaats op de Groenpact Manifestatie op 1 juni 2023. Meer informatie vind je op de website van Groenpact.

 

Voorwaarden

In aanmerking komen projecten, onderzoeken of start-ups die voldoen aan de volgende eisen: 

  • De inzending is een project of onderzoek dat in 2022 of in de eerste helft van 2023 is uitgevoerd of is een start-up die in die periode is gestart.
  • De inzending levert een bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen rond klimaat(adaptatie), voedseltransitie, kringlooplandbouw, biodiversiteit, vergroening & leefbaarheid.
  • De inzending leidt tot een nieuwe en kansrijke oplossing voor een echt vraagstuk uit de praktijk rond deze uitdagingen. Ook start-ups*kunnen meedoen en hun startende bedrijf inzenden. Voorwaarde is dat het bedrijf al tijdens de studie is gestart.
  • De inzending is uitgevoerd door minimaal 3* leerlingen van het vmbo of studenten aan een onderwijsinstelling mbo, hbo of universiteit in Nederland.
  • Deelnemende leerlingen en studenten leren en studeren aan onderwijsinstellingen die werken aan projecten in de sectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Natuur & Leefomgeving.
  • Internationale studenten kunnen deelnemen aan de Impactprijs, mits zij studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling en Engels als voertaal gebruiken.
  • Genomineerden voor de impactprijs dienen bereid te zijn om mee te werken aan video-opnames en aanvullend beeldmateriaal over het project aan te leveren dat getoond kan worden. Van de genomineerden wordt ook verwacht dat zij aanwezig zijn bij de prijsuitreiking op 1 juni 2023.
  • Deelnemers onderschrijven het Reglement en privacy statement Impactprijs Groen Onderwijs 2023. 

 

Bekijk de Groenpact Impact editie van 2021: