Subsidie Jong Leren Eten

Lekker naar buiten! met subsidie Jong Leren Eten 

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs subsidie aanvragen voor drie activiteiten: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. De subsidieregeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het programma Gezonde School. Aan de subsidieregeling zijn voorwaarden verbonden. In de bijlage onderaan deze pagina vind je een printversie met alle informatie over de subsidie op een rij.

Subsidie Jong Leren Eten in vier stappen

 1. BELANGSTELLINGSREGISTRATIE, 1 t/m 30 september 2020
  1. Wil jouw school gebruik maken de subsidieregeling Jong Leren Eten - Lekker naar buiten? Registreer de school dan op www.mijngezondeschool.nl. Is jouw school al bekend binnen mijngezondeschool.nl? Vraag dan de inloggegevens op bij de contactpersoon op jouw school. Na het inloggen vind je de knop voor de belangstellingsregistratie voor de subsidie Jong Leren Eten.
  2. Geef vervolgens je belangstelling aan door het beantwoorden van de vragen en dien de registratie in. Je kan als school(locatie) één keer je belangstelling aangeven. Een ingediende belangstellingsregistratie kan niet meer worden gewijzigd. Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de belangstellingsregistratie van jouw school. Check ook je spam-box als je geen bevestiging ontvangen hebt.
    
 2. SELECTIE & TOEWIJZING op basis van criteria (oktober 2020)
  1. Voor het schooljaar 2020-2021 is er voor ca. 315 scholen subsidie beschikbaar. Bij over-inschrijving gelden toekenningscriteria. De aanvragen worden beoordeeld door betrokken projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School.
  2. Scholen die de meeste kans maken om van de subsidieregeling gebruik te maken zijn:
   • Scholen die nog niet eerder een JLE-subsidie ontvingen (alle scholen die de JLE subsidie eerder ontvingen kunnen niet meedoen);
   • Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO (dit vervangt de lage SES-regeling);
   • Scholen voor speciaal onderwijs (so en vso);
   • We zorgen voor een verdeling van de subsidies over po, vo en mbo;
   • We zorgen voor een verdeling van de subsidies over de 12 provincies (geografische spreiding).
  3. Oktober 2020 ontvangen alle scholen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt per mail bericht of zij de subsidie Jong Leren Eten toegekend krijgen of niet.
  4. School(locaties) die de subsidieregeling toegekend hebben gekregen kunnen vervolgens via www.mijngezondeschool.nl verder en de aanvraag volledig invullen.
   Selecteer de activiteiten die voor jouw school interessant zijn en waarvoor je de subsidie wilt gebruiken. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix. Dit doe je eenmalig, dus bedenk goed met welke klassen je welke activiteiten gaat doen. Ga je een moestuin aanleggen, wil je een gastles bij een boer organiseren of ga je met jouw klas(sen) een gezonde kookworkshop volgen? Per activiteit kun je subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld vervoer, gereedschap en lesmateriaal. Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteiten uiterlijk op 30 juni van dat schooljaar kunt uitvoeren én verantwoorden.
    
 3. LEKKER NAAR BUITEN! uiterlijk 30 juni 2021 moet de activiteit uitgevoerd en verantwoord zijn
  1. Maak (eventueel) afspraken met derden over jullie geplande JLE-activiteiten. Je schiet als school zelf de kosten voor. Bewaar bonnetjes van gemaakte kosten.
  2. Ga lekker naar buiten! en laat de leerlingen in de praktijk ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding. Maak foto’s of een filmpje voor de verantwoording in stap 4.
    
 4. VERANTWOORDEN & DECLAREREN (30 juni 2021)
  1. Na afloop van de JLE-activiteiten beantwoord je op www.mijngezondeschool.nl een aantal vragen en laat je met een foto of filmpje zien hoe jouw school of klas de subsidie heeft gebruikt.
  2. Na goedkeuring van de vragen krijg je via je dashboard op www.mijngezondeschool.nl de mogelijkheid je declaratie in te dienen. Die wordt vervolgens binnen enkele weken betaald.
  3. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd, tenzij je daar in de verantwoordingsvragen toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken het beeldmateriaal dan alleen voor communicatieve doeleinden en om andere scholen te inspireren.

Wat moet je verder nog weten?

 • Als je subsidie aanvraagt, dan krijgt jouw school het geld pas na afloop. De school moet het bedrag dus eerst zelf voorschieten. Per schoollocatie is het maximumbedrag €2000. Geef je meer uit, dan zijn die kosten uiteraard voor de school zelf. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms kostendekkend zal zijn, soms ook niet.
 • De gegevens die je invult op www.mijngezondeschool.nl blijven bewaard. Je hoeft dus niet in één keer alles in te vullen. Nadat je uitlogt en weer inlogt ga je verder waar je gebleven bent.
 • Kijk eens op regiopagina en laat je inspireren. De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt.
 • Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kun je terecht voor vragen over Gezonde School. Niet alleen over het thema Voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen en Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Wanneer je een aanvraag doet, informeren we de Gezonde School-adviseur in jouw regio hierover. Hij of zij kan vervolgens contact opnemen.
 • Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteit uiterlijk op 30 juni van dat schooljaar kunt uitvoeren én verantwoorden.

Tips!

 • Oriënteer je op de mogelijkheden en bedenk waarvoor je de subsidie wilt aanvragen. Laat je hierbij inspireren door andere scholen.
 • Bewaar de bonnetjes van alle activiteiten goed, steekproefsgewijs vinden namelijk controles plaats!
 • Oriënteren op Moestuinieren? Gebruik de handreiking 'Moestuinieren met kinderen’ van Oase. Deze is te vinden in de pdf onderaan deze pagina. 
 • Oriënteren op Kooklessen? Gebruik de handreiking 'Duurzaam koken met kinderen’ van het Voedingscentrum. Deze is te vinden in de pdf onderaan deze pagina. 
 • Oriënteren op Bezoek aan een boer in de buurt? Kijk voor informatie en adressen op www.boerderijeducatienederland.nl.
 • Nieuw: onder de noemer Boer in de klas geeft een boer gastlessen op basisscholen. 
 • Interesse in het IVN moestuin materialen pakket? Kijk voor meer informatie op winkel.ivn.nl/jong-leren-eten-pakket.html.
 • Interesse in het IVN moestuin gastlessen pakket? Kijk voor meer informatie op www.ivn.nl/moestuinlespakket-basisscholen.
 • Heb je de smaak te pakken en wil je als school structureel en planmatig werken aan een gezonde leefstijl op school? Dat kan me de Gezonde School-aanpak. Kijk voor meer informatie over Gezonde School op www.gezondeschool.nl

Meer weten?