Subsidie Jong Leren Eten voor Middelbaar beroepsonderwijs

Subsidieronde 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is afgerond.
Subsidieronde 2 voor schooljaar 2019-2020 is gesloten.
Subsidieronde 3 voor schooljaar 2020-2021 opent op 1 september 2020.

Studenten gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met de studenten moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in uw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd worden spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.

Werkwijze
Wijs een coördinator aan die de subsidieaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. Lees hier de uitgebreide werkwijze over de subsidie.

1. Belangstellingsregistratie, gesloten

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Scholen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de Subsidieregeling zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing, medio oktober 2019

  • Het programmateam Jong Leren Eten beoordeeld alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Medio oktober 2019 ontvangen scholen een besluit over toekenning subsidie.

3. Lekker naar buiten!, uiterlijk 30 juni 2020

  • Ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten op www.mijngezondeschool.nl.
  •  Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Subsidie 2019 - 2020 is gesloten

Hebt u vragen?
Lees de Q&A Subsidie Jong Leren Eten

Besteed de Subsidie Jong Leren Eten bijvoorbeeld aan

Kok in de klas        

Kok in de klas
Wat een feestdag!
Zelf koken en proeven
en voedselvaardig
worden met studenten
ROC Friese Poort.
Lees meer

     

 

       

Alle informatie op een rij: