Subsidie Jong Leren Eten voor Middelbaar beroepsonderwijs

Subsidieronde 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is gesloten.
Ronde 2 voor schooljaar 2019-2020 opent op 2 september 2019.

Studenten gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met uw studenten moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in uw klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd worden spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals een zaadveredelingsbedrijf, een agrarisch bedrijf, een kas, voedselverwerkende industrie, een wetenschappelijk instituut.

Voorbereiding
Wijs een coördinator aan die de subsidieaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook uw Gezonde School-coördinator zijn. Lees de subsidievoorwaarden. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten de school gaat doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. 

Subsidie JLE aanvragen in vijf stappen
Het aanvragen van subsidie gebeurt in een aantal stappen.
Stap 1: Registreer jouw school op www.mijngezondeschool.nl. Dit doe je met het BRIN-nummer van de school. Is jouw school al bekend binnen mijngezondeschool.nl? Dan toont de website automatisch de gegevens van jouw school. Je hoeft ze alleen nog maar te bevestigen.
Stap 2: Kies de activiteiten waarvoor je de subsidie wilt gebruiken. Ga je een moestuin aanleggen, wil je een gastles bij een boer organiseren of ga je met jouw klas een gezonde kookworkshop volgen? Per activiteit kun je ook subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld vervoer, gereedschap en lesmateriaal. Je kan één aanvraag doen per schoollocatie, dus bedenk goed met welke klassen je welke activiteiten gaat doen. Een ingediende aanvraag kan niet meer worden gewijzigd.
Stap 3: Vraag de subsidie aan op www.mijngezondeschool.nl, subsidie JLE. Je ontvangt een bevestiging van de aanvraag van jouw school. Daarin geven we je ook advies hoe je vanuit de activiteit verder kunt werken om Gezonde School te worden op het thema voeding.
Stap 4: Ga lekker naar buiten en laat de leerlingen van jouw klas in de praktijk ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding. Je bepaalt als school zelf wat je doet en waar, de subsidie is een tegemoetkoming in de kosten.
Stap 5: Verantwoord en declareer. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal vragen en laat je met een foto of filmpje zien hoe jouw klas de subsidie heeft gebruikt. Ook declareer je de kosten. Die worden vervolgens binnen enkele weken betaald. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd. Mochten we dit wel willen doen om andere scholen te inspireren, dan benaderen we de contactpersoon en vragen we om toestemming.

Hoeveel subsidie kan mijn school aanvragen?
Een schoollocatie kan in totaal tot €2.000 aanvragen. Er zijn maximumbedragen per klas. Voor moestuinieren is het maximumbedrag per klas €500, voor koken €550 en voor een excursie of gastles op het gebied van voeding €450. Een school met veel locaties kan voor de klassen van maximaal vijf locaties subsidie aanvragen, dus tot een totaal van €10.000. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Wat zijn de andere spelregels?

 • Er is binnen het programma Jong Leren Eten een beperkt bedrag aan subsidie beschikbaar. Daarom geldt: op is op!
 • Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteit uiterlijk op 30 juni van dat schooljaar kunt uitvoeren én verantwoorden.
 • De 2e subsidieronde opent op 2 september 2019. Een 3e subsidieronde opent (naar alle waarschijnlijkheid) begin september 2020. Het kan zijn dat de voorwaarden elke ronde wat worden aangepast.  

Wat moet je verder nog weten?

 • Als je subsidie aanvraagt, dan krijgt jouw school het geld pas na afloop. De school moet het bedrag dus eerst zelf voorschieten. Per schoollocatie is het maximumbedrag €2000. Geef je meer uit, dan zijn die kosten uiteraard voor de school zelf. De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten. Dit betekent dat de subsidie soms kostendekkend zal zijn, soms ook niet.
 • De gegevens die je invult op www.mijngezondeschool.nl blijven bewaard. Je hoeft dus niet in één keer alles in te vullen. Nadat je uitlogt en weer inlogt ga je verder waar je gebleven bent.
 • De makelaar Jong Leren Eten in jouw regio kan meedenken over geschikte activiteiten in de buurt. Betrek eventueel ook de educatiemedewerker van het NME-centrum in de buurt.
 • Bij de Gezonde School-adviseur van de GGD in jouw regio kun je terecht voor vragen over Gezonde School. Niet alleen over het thema Voeding, maar bijvoorbeeld ook over ‘Bewegen en Sport’, ‘Welbevinden’ of ‘Roken, alcohol en drugspreventie’. Wanneer je een aanvraag doet, informeren we de Gezonde School-adviseur in jouw regio hierover. Hij of zij kan vervolgens contact opnemen.

Tips!

 • Oriënteer je op de mogelijkheden en bedenk waarvoor je de subsidie wilt aanvragen. Laat je hierbij inspireren door andere scholen.
 • Bedenk wanneer je de activiteit wilt gaan uitvoeren. Let wel op dat je voor het lopende schooljaar alleen subsidie aanvraagt als je de activiteit uiterlijk op 30 juni van dat schooljaar kunt uitvoeren én verantwoorden.
 • Subsidie aanvragen doe je met de gegevens van jouw school op www.mijngezondeschool.nl. Is jouw school al Gezonde School of krijgt jouw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Vraag dan de inloggegevens op bij de contactpersoon op jouw school. Is jouw school nog geen Gezonde School? Registreer dan jouw school. Hiervoor heb je onder andere het BRIN-nummer van de school nodig en het IBAN. 
 • Bewaar de bonnetjes van alle activiteiten goed, steekproefsgewijs vinden namelijk controles plaats!
 • Oriënteren op Moestuinieren? Gebruik de handreiking 'Moestuinieren met kinderen’ van Oase. Deze is te vinden in de pdf onderaan deze pagina. 
 • Oriënteren op Kooklessen? Gebruik de handreiking 'Duurzaam koken met kinderen’ van het Voedingscentrum. Deze is te vinden in de pdf onderaan deze pagina.
 • Oriënteren op Bezoek aan een boer in de buurt? Kijk voor informatie en adressen op www.boerderijeducatienederland.nl.

Subsidie 2018-2019 is helaas op!

Hebt u vragen?
Lees de Q&A Subsidie Jong Leren Eten

Besteed de Subsidie Jong Leren Eten bijvoorbeeld aan

p        

Stadslandbouw
 

     

 

       

Alle informatie op een rij: