Subsidie Jong Leren Eten voor Primair onderwijs

Subsidieronde 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is afgerond.
Subsidieronde 2 voor schooljaar 2019-2020 is gesloten; uitvoering loopt vanwege corona door naar schooljaar 2020-2021.
Subsidieronde 3 voor schooljaar 2020-2021 is gesloten.

Schoolkinderen gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in de klas, zoals een diëtist, een lifestyle coach of een boer in de klas. Gesubsidieerd worden spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.

Werkwijze
Wijs een coördinator aan die de subsidieaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. Lees hier de uitgebreide werkwijze over de subsidie

1. Belangstellingsregistratie, 1 t/m 30 september 2020

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Scholen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de Subsidieregeling zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing, op basis van criteria (oktober 2020)

  • Het programmateam Jong Leren Eten beoordeelt alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Medio oktober 2020 ontvangen scholen een besluit over toekenning subsidie.
  • Vóór 15 december 2020 dienen de scholen via het dashbord op Mijngezondeschool.nl hun bestelling in, waarbij ze een keus maken in de Activiteitenmatrix Jong Leren Eten.

3. Lekker naar buiten!, uiterlijk 30 juni 2021 moet de activiteit uitgevoerd en verantwoord zijn

  • Ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren (uiterlijk 30 juni 2021)

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten op www.mijngezondeschool.nl.
  • Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Subsidie aanvragen

Besteed de Subsidie Jong Leren Eten aan

      s        

De Boer op Noord
Hoofd, hart en handen!
De boerderij als klaslokaal.
Lees meer

 

     

Open een overblijfrestaurant
Op basisschool De Regenboog
werken de leerlingen in de
moestuin en helpen ze
met koken in het
overblijfrestaurant.
Lees meer

       

IVN moestuin materialen-
en lespakket

Lees meer over het moestuin materialenpakket.
En over het moestuin lespakket.

Alle informatie op een rij: