Subsidie Jong Leren Eten voor Primair onderwijs

Subsidieronde 1 (2018-2019) voor po, vo en mbo is afgerond.
Subsidieronde 2 voor schooljaar 2019-2020 opent op 2 september 2019.

Schoolkinderen gaan Lekker naar buiten!                                                       

t

Ga met de leerlingen moestuinieren of koken, ga op excursie of ontvang een deskundige of gastdocent in de klas, zoals een diëtist of lifestyle coach. Gesubsidieerd worden spullen voor een moestuin of kookles, hulp bij het moestuinieren of bij een kookles, de toegangsprijs van en het vervoer naar excursies, zoals naar een kookstudio, een molenaar of bakker, een agrarisch bedrijf, een fruitteler, een kas, of naar een voedselverwerkende industrie.

Werkwijze
Wijs een coördinator aan die de subsidieaanvraag invult voor de hele school. Dat kan ook de Gezonde School-coördinator zijn. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Gebruik hierbij de Activiteiten matrix om keuzes te maken. Lees hier de uitgebreide werkwijze over de subsidie

1. Belangstellingsregistratie, 2 september t/m 14 oktober 2019

  • Registreer jouw belangstelling op www.mijngezondeschool.nl.
  • Scholen die eerder gebruikt hebben gemaakt van de Subsidieregeling zijn uitgesloten van deelname.

2. Selectie & Toewijzing, 14 oktober t/m 1 november 2019

  • Het programmateam Jong Leren Eten beoordeeld alle aanvragen op basis van toekenningscriteria.
  • Uiterlijk 1 november 2019 ontvangen scholen een besluit over toekenning subsidie.

3. Lekker naar buiten!, uiterlijk 30 juni 2020

  • Ervaring opdoen met gezonde en duurzame voeding.
  • Maak leuke foto's!

4. Verantwoorden & Declareren

  • Verantwoord de Jong Leren Eten activiteiten op www.mijngezondeschool.nl.
  •  Na ontvangst volgt de mogelijkheid om je declaratie in te dienen.

Subsidieronde 2018-2019 is afgerond.

Hebt u vragen?
Lees de Q&A Subsidie Jong Leren Eten

Besteed de Subsidie Jong Leren Eten aan

t       s        

Kok in de klas
Wat een feestdag!
Zelf koken en proeven
en voedselvaardig
worden met studenten
ROC Friese Poort.
Lees meer

     

Open een overblijfrestaurant
Op basisschool De Regenboog
werken de leerlingen in de
moestuin en helpen ze
met koken in het
overblijfrestaurant.
Lees meer

       

Alle informatie op een rij: