Lekker naar Buiten!-stimuleringsbijdrage scholen: aan te vragen van 4 maart t/m 15 april

Locatie

Heel Nederland

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs een bijdrage aanvragen om aan de slag te gaan met activiteiten rondom voedseleducatie. Denk hierbij aan moestuinieren, koken of excursies en gastlessen op het gebied van voedsel.

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten scholen stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken.

Noteer 4 maart 2024 alvast in je agenda, want vanaf dan kun je je aanvraag indienen. Inschrijven kan tot en met 15 april.  Meer informatie over de regeling kun je vanaf medio februari vinden op https://www.jonglereneten.nl/stimuleringsbijdrage-lekker-naar-buiten.