Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten!

Lekker naar buiten! met stimuleringsbijdrage 

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties een bijdrage aanvragen voor drie activiteiten:

  1. Moestuinieren
  2. Koken
  3. Excursie of gastles op het gebied van voeding 

Met deze tegemoetkoming in de kosten wil het programma Jong Leren Eten (JLE) scholen en kinderopvang stimuleren om kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken. Aan de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! zijn voorwaarden verbonden.

Doelgroepen

De Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! onderscheidt twee doelgroepen, namelijk kinderopvang (ko) en scholen (po, vo en mbo):

  • KINDEROPVANG: de beschikbare stimuleringsbijdrage voor de kinderopvang is vier jaar lang elk jaar ruim 56.000 Euro. De stimuleringsbijdrage is per coach Gezonde Kinderopvang maximaal 500 Euro. Het aanvraagproces verloopt via www.eengezondestart.nl/subsidie van Gezonde Kinderopvang.
     
  • SCHOLEN: Ronde 1: schooljaar 2018-2019 is afgerond; Ronde 2: voor schooljaar 2019-2020 loopt de uitvoering vanwege corona nog door; Ronde 3: ook voor schooljaar 2020-2021 loopt de uitvoering vanwege corona nog door. Elk schooljaar is er 630.000 Euro beschikbaar. Daarvoor kunnen minimaal 315 aanvragen gehonoreerd worden. Per schoollocatie kan maximaal 2.000 Euro aangevraagd worden. Het aanvraagproces verloopt via www.mijngezondeschool.nl van Gezonde School.

Selecteer hieronder jouw doelgroep voor verdere instructies om de stimuleringsbijdrage aan te vragen.

Updates schooljaar 2020-2021

KINDEROPVANG: tweede inschrijvingsronde staat open vanaf 9 juni 2021. 

SCHOLEN: De einddatum voor de ‘Verantwoording van de activiteiten’ (ronde 2 en ronde 3) is uitgesteld naar 30 november 2021. Ronde 4 opent op 1 september 2021.