Partners

Jong Leren Eten werkt samen met onderstaande partijen en organisaties die actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover.

Gezonde School

Gezonde School is een programma van VWS en RIVM, GGD-GHOR Nederland, onderwijsraden. De ambitie van het programma Gezonde School is: “Gezonde leefstijl in het DNA van elke school”. Gezonde School volgt een structurele, integrale en planmatige aanpak op verschillende thema’s, waaronder Voeding.

Gezonde Kinderopvang

Het programma Gezonde Kinderopvang is met resultaat samen werken aan gezond opgroeien.

Want elk kind verdient een gezonde start. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten ondersteunen kinderopvangorganisaties met een scholing en een praktische aanpak op verschillende thema’s, waaronder voeding. Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. De coördinatie ligt bij het RIVM en het Voedingscentrum. 

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

JOGG wil samen met scholen, ouders, sportverenigingen, bedrijven, overheden en zorgverleners een wereld creëren waarin kinderen opgroeien met een gezond beeld van voeding en beweging. Een omgeving waarin de gezonde keuze weer de normaalste zaak van de wereld is.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum biedt consumenten en professionals wetenschappelijke en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum heeft allerlei tools, zoals de Schijf van Vijf en Bereken je voedselafdruk.

IVN Nederland

IVN laat jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doet zij met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes, die lokaal/regionaal worden uitgevoerd. In het IVN-thema “Kind & Natuur” staat zelf leren en doen altijd centraal.

Netwerk NME Diensten

Het netwerk NME-diensten van GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling) is een netwerk van lokale organisaties, die mensen motiveren een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Dat doet zij via communicatie, educatie en participatie. Met haar (school)contacten en vele groene locaties staat het netwerk dichtbij de burger.