FAQ

STIMULERINGSBIJDRAGE Lekker naar buiten! KINDEROPVANG:
1 Wat is ‘Lekker naar Buiten!’? 

Kinderopvangprofessionals die met de train-de-trainercursus Een Gezonde Start zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een subsidie van maximaal €500 (inclusief BTW) aanvragen. Deze stimuleringsbijdrage loopt tot en met 2024 en kun je als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Zo kun je activiteiten organiseren die passen bij jouw integrale manier van werken aan het thema voeding binnen Gezonde Kinderopvang. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij als dit weer mogelijk is met de coronamaatregelen. 

2 Hoe werkt de stimuleringsbijdrage? 

Over de periode 2021 t/m 2024 kunnen coaches Gezonde Kinderopvang een subsidie van maximaal €500 (inclusief BTW) per coach aanvragen. Via www.eengezondestart.nl/subsidie heeft de coach Gezonde Kinderopvang na inloggen toegang tot het aanvraagformulier. Coaches kunnen budget aanvragen voor verschillende geselecteerde materialen en activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Wanneer coaches een andere activiteit willen ondernemen, wordt de aanvraag en begroting beoordeeld. Alle aanvragers ontvangen daarna een mail waarin staat of ze de stimuleringsbijdrage wel of niet krijgen. 

Met de aanvraag en ontvangst van de subsidie is de kinderopvangorganisatie verantwoordelijk om het gekregen budget te benutten waarvoor het is aangevraagd en zich daarvoor te verantwoorden. De verantwoording houdt in dat een maand na de geplande activiteit een sfeerverslag en foto’s worden geüpload. Coaches kunnen daarbij aangeven of de foto’s en het verslag mogen worden gebruikt ter inspiratie voor andere kinderopvangorganisaties.

In totaal kunnen 450 coaches Gezonde Kinderopvang stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen. Deze worden in verschillende tranches beschikbaar gesteld: 125 in 2021; 125 in 2022; 125 in 2023; 75 in 2024. Hierbij geldt: wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.

3 Waar kan ik de stimuleringsbijdrage voor aanvragen?

Kijk op www.eengezondestart.nl/subsidie voor een overzicht van de activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Let op: alleen lesmateriaal selecteren is niet voldoende om een stimuleringsbijdrage aan te vragen! Dit moet altijd gepaard gaan met het uitvoeren van een (bijbehorende) activiteit. Bijvoorbeeld: je bestelt het lesmateriaal Smaakplezier op de BSO, en huurt een diëtist in om een kookles te geven op jouw locatie.

Daarnaast kun je ook zelf een activiteit aandragen waarvoor je een bijdrage wilt aanvragen, die wij eerst zullen beoordelen. We vragen altijd een onderbouwing hoe de activiteit in jullie beleid past conform Gezonde Kinderopvang. Een activiteit heeft pas echt zin als het aansluit bij het beleid, activiteiten en doelen die je gesteld hebt binnen Gezonde Kinderopvang. Daarnaast vragen we ook om een begroting.

 

4 Wie kan de stimuleringsbijdrage aanvragen?

Deelname is beperkt tot kinderdagverblijf- gastouder- en bso-medewerkers die de train-de-trainercursus Een Gezonde Start, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, hebben afgerond. Zij zijn Coach Gezonde Kinderopvang.

STIMULERINGSBIJDRAGE Lekker naar buiten! SCHOLEN:
Aanwijzing voor scholen i.v.m. corona?

De activiteiten in het kader van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten kunnen nog het gehele schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden. Het enige wat we aan scholen vragen is om wel alvast in Mijngezondeschool.nl aan te geven wélke activiteiten dit zijn.
We begrijpen dat dit i.v.m. corona lastig te voorspellen is wanneer deze activiteiten zullen gaan plaatsvinden. Mocht een activiteit/excursie niet kunnen doorgaan doordat de gastdocenten niet welkom zijn in de school, wellicht is er buiten wel iets mogelijk. Jullie hebben zelf de vrijheid om daarin plannen te maken. Of misschien is het -door de activiteit een beetje anders in te vullen- toch mogelijk om de leerlingen ervaringen op te laten doen op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat is het doel van deze stimuleringsbijdrage. 

Kortom, er wordt geen uitstel meer verleend voor de activiteiten, dus plan ze vooral in! Maar er is veel vrijheid in de keuze van activiteiten. Je mag dus afwijken van wat je (nu) oorspronkelijk aangeeft, als het maar om voedseleducatie gaat. Je kunt bij de ‘verantwoording’ die achteraf plaatsvindt aangeven dat je alternatieve activiteiten hebt uitgevoerd. Vergeet daarbij niet om foto’s te maken, want het uploaden van een foto is ook onderdeel van de verantwoording. Uiteindelijk vragen we scholen om uiterlijk
30 november 2021 de verantwoording in te dienen.

1 Wat is het doel van de stimuleringsbijdrage?

Met de stimuleringsbijdrage wil Jong Leren Eten kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij in de praktijk leren gezonde en duurzame keuzes te maken. Het doel is dat de reguliere lessen worden verrijkt met ervaringsgerichte activiteiten die buiten het klaslokaal of de school plaatsvinden, zoals moestuinieren, koken of excursies naar de boer, een kas, supermarkt of de voedselverwerkende industrie.

Voor welke doelgroepen is de bijdrage bedoeld?
De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor schoolleiders, leerkrachten en docenten in het basisonderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voor de KINDEROPVANG is een vergelijkbare regeling ontwikkeld.
Lees hier meer over de regeling

Wie kan er een bijdrage aanvragen?
Alle schoolleiders, leerkrachten en docenten van po-, vo- en mbo-scholen kunnen de stimuleringsbijdrage aanvragen. Uiteraard kunnen ook scholen in het speciaal onderwijs de de bijdrage aanvragen. Per schoollocatie kan één aanvraag worden gedaan.

Wat is het maximaal aan te vragen bedrag?
Het maximum bedrag per klas is voor moestuinieren €500, voor koken €550 en voor een excursie of gastles op het gebied van voeding €450. Een schoollocatie kan in totaal voor alle klassen gezamenlijk maximaal €2000 stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanvragen. Een school met veel schoollocaties kan in totaal maximaal €10.000 stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanvragen. De bedragen zijn inclusief btw.

Voor welke activiteiten kan ik stimuleringsbijdrage aanvragen?
De bijdrage is bedoeld voor drie soorten van activiteiten die allemaal aan voeding zijn gekoppeld: moestuinieren, koken of een excursie of gastles. Ook kun je een bijdrage voor ondersteunende middelen aanvragen. Denk aan de kosten van vervoer, gereedschap of lesmateriaal. Per onderdeel is een maximumbedrag beschikbaar.

Kosten die onder de stimuleringsbijdrage vallen zijn: vergoeding voor toegangskosten, vervoer (indien niet op loop- of fietsafstand), gastdocenten, gereedschappen, gebruiksmaterialen en lesmateriaal. Kosten die niet onder de stimuleringsbijdrage vallen zijn: een (buiten)oven, koelkast, televisie, laptop, fototoestel, keukenblok, moestuin-kas, en dergelijke investeringen.

Is de bijdrage kostendekkend?
Dat hangt ervan af wat je als school gaat doen. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten. Dus als je ermee uitkomt, is het goed, maar je kunt ook zelf bijpassen als je meer wilt doen. Mocht je geld overhouden op een onderdeel, dan verwachten wij dat de school dat restant besteedt aan andere activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding (voedingseducatie).

Wat is de looptijd van deze stimuleringsbijdrage?
Er zijn vier rondes: schooljaar 2018-2019 (afgerond), schooljaar 2019-2020 (gesloten, einddatum verantwoording 30 november 2021), schooljaar 2020-2020 (einddatum verantwoording 30 november 2020) en schooljaar 2021-2022: belangstellingsregistratie open van 1 t/m 30 september 2021.
Een school die de bijdrage aanvraagt moet uiterlijk op 30 juni van het betreffende schooljaar erop de activiteit uitvoeren, de kosten verantwoorden en een declaratie indienen.

2 Waar vraag ik de stimuleringsbijdrage aan?

Dit doe je online via www.mijngezondeschool.nl

Hoe weet ik of mijn school een account heeft op www.mijngezondeschool.nl?
Is jouw school een Gezonde School of krijgt jouw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan beschikt de Gezonde School-coördinator over de inloggegevens. Is jouw school nog geen Gezonde School, dan kun je gemakkelijk een account aanmaken. Hiervoor heb je het BRIN-nummer van de school nodig. Zorg voor één contactpersoon. Dat kan de schooleider/directeur zijn, maar dat hoeft niet.

3 Hoe verantwoord ik de besteding van de stimuleringsbijdrage?

Als school schiet je de kosten zelf voor. Wanneer de bijdrage toegekend is, moet je de aangevraagde activiteit vóór 30 juni van het desbetreffende schooljaar uitvoeren en verantwoorden. 

Verantwoording gebeurt in 3 stappen via jouw account op www.mijngezondeschool.nl:  

 1. Beantwoord een aantal vragen via het account van je school.
 2. Upload een foto of link naar een filmpje van de activiteit. 
 3. Factureer de kosten van de activiteit (bewaar de bonnetjes goed, voor een eventuele controle).

Binnen vier weken ontvang je als school het aangevraagde bedrag op de opgegeven bankrekening.

Welke vragen moet ik na afloop beantwoorden als verantwoording?
Je beantwoordt een aantal vragen die te maken hebben met de uitgevoerde activiteit; welke activiteit is uitgevoerd, hoeveel kinderen waren betrokken en is er samengewerkt met een organisatie om de activiteit uit te voeren? Ook willen we graag weten of de school al bekend is met het programma Gezonde School en/of er contact is geweest met de Gezonde School-adviseur van de GGD. Hieronder zie je alvast de vragen die je via jouw account op www.mijngezondeschool.nl moet beantwoorden. 

Blok Algemene vragen:

 1. Hoe ben je bekend geworden met de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten?
 2. Waarom heb je gebruik gemaakt van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten?
 3. Is de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten de aanleiding geweest om de betreffende activiteit(en) uit te voeren of in te plannen? 
 4. Is de hoogte van het bedrag van de stimuleringsbijdrage kostendekkend voor jullie activiteit(en)?
 5. Hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan de activiteit(en)?
 6. Heb je samengewerkt met organisatie(s)/derde(n) voor de uitvoering van de activiteit(en)?
 7. Met welke organisatie(s)/derde(n) heb je samengewerkt? Beschrijf kort de samenwerking.

Blok Bewijsvoering:

 1. Geef een korte beschrijving van de activiteit(en) die jouw school(locatie) heeft uitgevoerd in het kader van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten. Beschrijf welke activiteit(en) in welke groepen/klassen zijn uitgevoerd en noem de datum/periode. Het is verplicht hierbij een foto of filmpje te tonen.

Blok Gezonde School:

 1. Werkt jouw school al met de Gezonde School-aanpak?
 2. Heeft jouw school interesse om verder te gaan met de Gezonde School-aanpak?
 3. Is de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanleiding om verder te gaan met het thema Voeding binnen de school?
 4. Was de Gezonde School-adviseur van de GGD betrokken bij de aanvraag en/of de Jong Leren Eten-activiteit(en)?

Blok Tips & Afronding:

 1. Heb je tips of adviezen waarmee we de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten voor volgend schooljaar kunnen verbeteren?  
 2. Mogen wij contact met jou opnemen over jullie activiteit(en) die eventueel ter inspiratie voor andere scholen kunnen dienen?
 3. Ik verklaar dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld.

Vanaf wanneer kan ik de verantwoordingsvragen beantwoorden en de gemaakte kosten declareren? 
De aanvrager kan het verantwoordingsproces starten, zodra je als school de activiteit hebt uitgevoerd.
Zorg er voor dat de aangevraagde activiteit vóór 30 juni 2022 is uitgevoerd én verantwoord via https://mijngezondeschool.nl/.

Hoe weet ik of mijn aanvraag is toegekend?
Dit gaat in 2 stappen:

 1. Vanaf 1 september t/m 30 september 2021 melden scholen hun belangstelling voor de JLE-stimuleringsbijdrage via https://mijngezondeschool.nl/. Nadat je voor jouw school je belangstelling voor de JLE-stimuleringsbijdrage hebt geregistreerd, ontvang je op het opgegeven mailadres een ‘notificatie’, ter bevestiging van de belangstellingsregistratie. 
 2. In een tweede ‘notificatie’ in het Gezonde School-dashboard ontvang je bericht of je de bijdrage wel of niet toegekend hebt gekregen. Medio oktober 2021 ontvangen alle scholen die hun belangstelling hadden geregistreerd, een besluit over toekenning stimuleringsbijdrage óf afwijzing (over dit besluit wordt niet gecorrespondeerd).

Na toekenning kan de school de matrix invullen en activiteiten aangeven waarvoor de school de bijdrage gaat gebruiken. Dit bepaalt de hoogte van het bedrag. Nadat dit is ingediend ziet de school de bestelling als pdf in het dashboard terug. Er verschijnt de melding dat de bestelling succesvol is ingediend. 

4 Wanneer ontvang ik de stimuleringsbijdrage?

Na toekenning van de aanvraag vult de school de matrix in voor de activiteiten waarvoor de school de bijdrage gaat gebruiken. Nadat dit is ingediend ziet de school de bestelling als pdf in het dashboard terug. Daarin staat het bedrag en de activiteiten en middelen die de school heeft aangevraagd.

Als school schiet je de kosten eerst voor. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal verantwoordingsvragen en declareer je de kosten. Daarna krijgt de school dan het geld gestort op de opgegeven IBAN van de school.

Waarom moet ik een foto of filmpje uploaden?
Hierdoor weten we dat de school de activiteit waarvoor een bijdrage is aangevraagd ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Naast de foto of het filmpje beantwoord je ook verantwoordingsvragen via www.mijngezondeschool.nl.

Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd, tenzij je daar in de verantwoordingsvragen toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken het beeldmateriaal dan alleen voor communicatieve doeleinden en om andere scholen te inspireren. 

Waarom moet ik bonnetjes van de kosten bewaren?
Elk schooljaar controleren we bij een aantal scholen of de stimuleringsbijdrage op de juiste manier is gebruikt. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de beantwoording van de vragen waarmee je de besteding van de stimuleringsbijdrage verantwoordt, maar ook naar de bonnetjes.

5 Wat is de link met Gezonde School?

Gezonde School stimuleert scholen om structureel en planmatig te werken aan een gezonde leefstijl op school. Voeding is een van de thema’s binnen Gezonde School. Binnen Gezonde School werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM. De landelijke kennis- en thema-instituten zijn de inhoudelijke leveranciers van kennis. Scholen kunnen via www.mijngezondeschool.nl ondersteuning aanvragen via het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Ook is het mogelijk hier een vignet Gezonde School aan te vragen. Om het scholen zo makkelijk mogelijk te maken, wordt de infrastructuur van www.mijngezondeschool.nl ook gebruikt voor de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten. Waar mogelijk wordt vanuit de activiteiten die Jong Leren Eten ondersteund een logische verbinding gemaakt met Gezonde Schoolactiviteiten. De stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten helpt de school zodoende om (verder) met Gezonde School aan de slag te gaan.

Mag ik de bijdrage gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-adviseur van de GGD?
Nee, daar is de stimuleringsbijdrage JLE niet voor bedoeld. De bijdrage is voor moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

Mag ik de bijdrage gebruiken voor mijn uren die ik als leerkracht/docent aan de activiteit besteed?
Nee. De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor eventuele entreekosten, vervoerskosten (indien de te bezoeken locatie niet op loop- of fietsafstand is), als vergoeding voor een gastdocent (expert) en voor ondersteunende materialen zoals kookgerei, boodschappen, tuinmaterialen en -gereedschap en voor lesmateriaal.

Weet mijn Gezonde School-adviseur van deze stimuleringsbijdrage?
Ja. Als jouw school een aanvraag doet, dan krijgt de Gezonde School-adviseur van de GGD hierover bericht.  

 

6 Hoe weet ik of er nog voldoende budget beschikbaar is?

Van 1 september tot en met 30 september 2021 kunnen alle scholen po, vo en mbo hun belangstelling registreren voor de stimuleringsbijdrage. Bij over-inschrijving gelden toekenningscriteria. De aanvragen worden beoordeeld door betrokken projectleiders van Jong Leren Eten en Gezonde School.

Medio oktober 2021 ontvangen alle scholen die hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, per mail bericht of zij de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten toegekend krijgen of niet. Scholen die de meeste kans maken om van de stimuleringsbijdrage gebruik te maken, zijn:

 1. Scholen die nog niet eerder een JLE-stimuleringsbijdrage ontvingen.
 2. Scholen die hoog scoren in de gewichten-regeling van DUO (dit vervangt de lage SES-regeling);
 3. Scholen voor speciaal onderwijs (sbo en vso);
 4. We zorgen voor een redelijke verdeling van de stimuleringsbijdragen over po, vo en mbo;
 5. We zorgen voor een redelijke verdeling van de stimuleringsbijdragen over de 12 provincies (geografische spreiding).

Viel jouw school buiten de boot? Houdt dan de website en social media van Jong Leren Eten of van Gezonde School in de gaten. We streven er naar om het stimuleringsbijdrage- programma een vervolg te geven in komende schooljaren. Omdat elke school maar één keer een bijdrage mag ontvangen, maak je dan dus meer kans. 

Hoe vaak mag ik een stimuleringsbijdrage aanvraag doen?
Een school(locatie) mag slechts één keer gebruik maken van de Stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! Een school(locatie) die in schooljaar 2018-2019 of 2019-2020 een bijdrage toegekend heeft gekregen kan dus niet nogmaals een aanvraag doen. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk schoollocaties gebruik maken van de stimuleringsbijdrage. In Ronde 1 en Ronde 2 hebben in totaal al ca. 870 scholen de JLE-stimuleringsbijdrage toegekend gekregen. 

Bereid jouw aanvraag goed voor. Inventariseer van tevoren in een teamoverleg welke klassen welke activiteiten gaan doen. Met die gegevens kun je via het schoolaccount op www.mijngezondeschool.nl het aanvraagformulier invullen en tot het maximale bedrag een aanvraag doen. 

Mag je in hetzelfde schooljaar twee keer een aanvraag doen voor de stimuleringsbijdrage JLE als je nog niet het maximale bedrag hebt aangevraagd?
Nee, dat is niet mogelijk. Bedenk daarom goed wanneer en waarvoor je de stimuleringsbijdrage aanvraagt en voor welke klas(sen). Gebruik de matrix met activiteiten om het gesprek te voeren in het schoolteam. 

7 Mijn aanvraag is niet gehonoreerd. Wat nu?

Viel jouw school buiten de boot? Houdt dan de website en social media van Jong Leren Eten of van Gezonde School in de gaten. We streven er naar om het stimuleringsbijdrage- programma een vervolg te geven in komende schooljaren. Omdat elke school maar één keer een bijdrage mag ontvangen, maak je dan dus meer kans. 

Mocht je ondanks deze teleurstelling toch zelf aan de slag willen met het thema Voedsel, kijk dan op www.jonglereneten.nl. Daar lees je over activiteiten van andere scholen. Kijk vooral op de regiopagina, waarin per provincie staat aangegeven welke organisaties (zoals een NME-centrum, educatieboer of GGD-afd.) kunnen helpen bij lessen over voeding en voedingsactiviteiten in de buurt van jullie school. Er kan vaak meer dan je denkt!

8 Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

Staat jouw vraag hier niet bij en vind je ook het antwoord niet op de website? Mail ons dan, we helpen je graag. Een bericht kun je sturen naar subsidiejle@gezondeschool.nl. We streven ernaar je binnen drie werkdagen antwoord te geven. Dat kan per mail zijn of telefonisch, dus geef ook het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE JONG LEREN ETEN:
Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten (JLE) staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel en voeding. Doel hiervan is dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS. Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie en is gericht op het thema voeding.

 

Wat doet Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Wie zijn de initiatiefnemers van Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We sluiten aan bij de programma’s Gezonde School (met 40 partners waaronder ministerie OCW, RIVM, GGD-en, Voedingscentrum, JOGG) en DuurzaamDoor (met partners IVN, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en (onderwijs)Coöperatie Leren voor Morgen). Het Programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor wie is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) om hen meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Wat doen de Jong Leren Eten-makelaars?

Vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie aan elkaar. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen, zij nemen geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school.

Je vindt de Jong Leren Eten makelaar hier.

Wat zijn de belangrijkste netwerkpartners van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten werkt samen met partijen/organisaties die reeds actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover en zoekt naar bundeling van activiteiten. Partners zijn met name:

Aan welke lessen denkt het programma Jong Leren Eten met name?

Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie. Jong Leren Eten hecht, naast gangbare lessen over gezonde en duurzame voeding, veel waarde aan de combinatie met activiteiten buiten het klaslokaal of de school. Educatief aanbod vanuit Gezonde school, Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de Gezonde Schoolkantine, schooltuinen, excursies en kooklessen. Ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden verdiept immers de kennis van de leerlingen en maakt die kennis voor hun toepasbaar. In elke provincie zijn Jong Leren Eten-makelaars actief die samenwerken met Gezonde School-adviseurs; zij zorgen samen voor herkenbare regionale accenten.

Voor wie is deze website?

De website is voor intermediaire partijen die bezig zijn met gezonde voeding en duurzaam geproduceerd voedsel en die activiteiten hebben gericht op jongeren. 

Wil je regionaal opereren? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten regiomakelaar.
Voor overig aanbod kun je contact  opnemen met het Jong Leren Eten Programmabureau.

Wat is de educatieve basis van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven. Inhoudelijk volgt Jong Leren Eten de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Bent u aanbieder van educatief materiaal?

Als aanbieder van educatief materiaal op het gebied van gezonde en duurzame voeding kunt u contact opnemen met de Gezonde School.
Door uw educatief materiaal aan te melden wordt uw aanbod zichtbaar in de databases.

Neem hier contact op met Gezonde School
(het aanmelden voor Gezonde School gaat via het Loket Gezond Leven)

 

Werkt Jong Leren Eten samen met het bedrijfsleven?

Jong Leren Eten is een eigenstandig en onafhankelijk programma. Financiering komt voor bijna 100% van de rijksoverheid (Ministerie LNV in afstemming met Ministerie VWS en OCW) met een klein deel vanuit provinciaal beleid. Brancheorganisaties en retailers hebben onder de noemer van de Nationale Voedselagenda aangegeven een bijdrage te willen leveren aan voedseleducatie. Contacten van JLE met bedrijfsleven (retailers, brancheorganisatie) worden zowel landelijk (door het programmabureau) als regionaal (door de JLE-makelaars) onderhouden. Dit is met name gericht op afstemming en agendering. Daar waar wordt besloten tot activiteiten gezamenlijk met een bedrijf/brancheorganisatie worden de richtlijnen voor kindermarketing gehanteerd (het convenant over kindermarketing: “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” en de Nederlandse Kinder- en Jeugdreclamecode/Reclamecode voor Voedingsmiddelen). In het gehele programma en de uitvoering door partners zit géén actieve merk- en productpromotie richting kinderen.

Hoe gaat Jong Leren Eten om met de AVG?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG heeft als doel om burgers EU-breed de regie te geven over hun eigen gegevens. Bedrijven en overheden moeten aantonen dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk, transparant, nauwkeurig en veilig worden verwerkt.

Het programma Jong Leren Eten valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar zgn. privacy aanspreekpunten toezien op correcte uitvoering van de AVG. Op de website van RVO vindt u actuele informatie.

Privacyverklaring
Jong Leren Eten is een programma voor 4 jaar (2017-2020) en via netwerkend werken willen wij contact houden met partijen en personen om gezamenlijk en met gebundelde kracht aan onze doelstelling te werken: ‘voor een gezonde en duurzame generatie’. Daarvoor zijn persoons- en contactgegevens natuurlijk essentieel. Om mensen aan elkaar te verbinden, om bijeenkomsten te organiseren, om samen activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Het Programmabureau Jong Leren Eten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent het volgende:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • We gebruiken en verwerken alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt en/of verwerkt.
 • We zullen persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en respecteren deze ook.
 • Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres geregistreerd door Google Analytics. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe de website gebruikt wordt, zodat we deze kunnen verbeteren waar nodig.
 • Op de Jong Leren Eten-website staan links naar externe websites. Het Programmabureau Jong Leren Eten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
 • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 • De Jong Leren Eten-makelaars hebben per provincie een actorenkaart opgesteld, waarvan de persoonsgegevens in TeamLeader staan opgeslagen. De persoonsgegevens in TeamLeader zijn beveiligd en slechts toegankelijk met behulp van inloggegevens die in het bezit zijn van elke makelaar individueel. Een aantal provincies brengt op basis van TeamLeader een eigen nieuwsbrief uit aan hun contacten. Daarvoor vragen zij hun contacten om toestemming en er wordt altijd de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

Het Programmabureau Jong Leren Eten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Eenieder kan zelf te allen tijde aangeven dat gegevens gewist of gewijzigd moeten worden.

Voor vragen n.a.v. de AVG en uw privacy kunt u contact met ons opnemen.