FAQ

STIMULERINGSBIJDRAGE Lekker naar buiten! KINDEROPVANG:
1 Wat is ‘Lekker naar Buiten!’? 

Kinderopvangprofessionals die met de Train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang zijn opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang kunnen een bijdrage van maximaal €550 (inclusief btw) aanvragen. Deze stimuleringsbijdrage loopt tot en met 2024 en kun je als coach gebruiken voor een voeding gerelateerde activiteit met de kinderen. Zo kun je activiteiten organiseren die passen bij jouw integrale manier van werken aan het thema voeding binnen Gezonde Kinderopvang. Denk aan spullen voor een moestuin, hulp bij een kookles, of vervoer naar een (kinder)boerderij. 

2 Hoe werkt de stimuleringsbijdrage? 

Over de periode 2021 t/m 2024 kunnen coaches Gezonde Kinderopvang een bijdrage van maximaal €550 (inclusief btw) per coach aanvragen. Via mijngezondekinderopvang.nl heeft de coach Gezonde Kinderopvang na inloggen toegang tot het aanvraagformulier. Coaches kunnen budget aanvragen voor verschillende geselecteerde materialen en activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Wanneer coaches een andere activiteit willen ondernemen, wordt de aanvraag en begroting beoordeeld. Alle aanvragers ontvangen daarna een mail waarin staat of ze de stimuleringsbijdrage wel of niet krijgen. 

Met de aanvraag en ontvangst van de bijdrage is de kinderopvangorganisatie verantwoordelijk om het gekregen budget te benutten waarvoor het is aangevraagd en zich daarvoor te verantwoorden. De verantwoording houdt in dat een maand na de geplande activiteit een sfeerverslag en foto’s worden geüpload. Coaches kunnen daarbij aangeven of de foto’s en het verslag mogen worden gebruikt ter inspiratie voor andere kinderopvangorganisaties.

In totaal kunnen 450 coaches Gezonde Kinderopvang stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! aanvragen. Deze worden in verschillende tranches beschikbaar gesteld: 125 in 2021; 125 in 2022; 125 in 2023; 75 in 2024. Hierbij geldt: wie ’t eerst komt, die ’t eerst maalt.

3 Waar kan ik de stimuleringsbijdrage voor aanvragen?

Kijk op mijngezondekinderopvang.nl voor een overzicht van de activiteiten op het gebied van moestuinieren, koken en excursies. Let op: alleen lesmateriaal selecteren is niet voldoende om een stimuleringsbijdrage aan te vragen! Dit moet altijd gepaard gaan met het uitvoeren van een (bijbehorende) activiteit. Bijvoorbeeld: je bestelt het lesmateriaal Smaakplezier op de BSO, en huurt een diëtist in om een kookles te geven op jouw locatie.

Daarnaast kun je ook zelf een activiteit aandragen waarvoor je een bijdrage wilt aanvragen, die wij eerst zullen beoordelen. We vragen altijd een onderbouwing hoe de activiteit in jullie beleid past conform Gezonde Kinderopvang. Een activiteit heeft pas echt zin als het aansluit bij het beleid, activiteiten en doelen die je gesteld hebt binnen Gezonde Kinderopvang. Daarnaast vragen we ook om een begroting.

 

4 Wie kan de stimuleringsbijdrage aanvragen?

Deelname is beperkt tot kinderdagverblijf- gastouder- en bso-medewerkers die de train-de-trainer van Gezonde Kinderopvang hebben afgerond. Zij zijn Coach Gezonde Kinderopvang.

STIMULERINGSBIJDRAGE Lekker naar buiten! SCHOLEN:
1 Wat is de stimuleringsbijdrage JLE en voor wie is deze bedoeld?

Met de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! wil Jong Leren Eten kinderen en jongeren in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voeding, zodat zij in de praktijk leren gezonde en duurzame keuzes te maken. Het doel is dat de reguliere lessen worden verrijkt met ervaringsgerichte activiteiten die buiten het klaslokaal of de school plaatsvinden, zoals moestuinieren, koken of excursies naar de boer, een kas, supermarkt of de voedselverwerkende industrie.De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor het basisonderwijs (po/so), voortgezet onderwijs (vo/vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Voor de kinderopvang is een vergelijkbare regeling ontwikkeld.

2 Waar, hoe en wanneer vraag ik de stimuleringsbijdrage JLE aan?

Alle schoolleiders, leerkrachten en docenten van po-, vo- en mbo-scholen en scholen in het speciaal onderwijs kunnen de stimuleringsbijdrage online aanvragen via Mijngezondeschool.nl. Het kan zijn dat jouw school al een account heeft op mijngezondeschool.nl.

Hoe weet ik of mijn school een account heeft op www.mijngezondeschool.nl?
Is jouw school een Gezonde School of krijgt jouw school ondersteuning uit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School? Dan beschikt de Gezonde School-coördinator over de inloggegevens. Door het BRIN-nummer van de school in te voeren op de homepage van Mijngezondeschool.nl worden de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Is jouw school nog geen Gezonde School, dan kun je gemakkelijk een account aanmaken. Een account aanmaken gaat via de homepage van Mijngezondeschool.nl met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Zorg voor één contactpersoon. Na registratie heb je toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen.

Hoe en wanneer vraag ik de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aan?
Scholen kunnen van maandag 4 maart 2024 t/m maandag 15 april 2024 hun belangstelling kenbaar maken voor de stimuleringsbijdrage schooljaar 2024-2025, ronde 7, via het scholendashboard op Mijngezondeschool.nl.

Wat is de looptijd van deze stimuleringsbijdrage?

Schooljaar 2024-2025, ronde 7
Belangstellingsregistratie is open van maandag 4 maart 2024 t/m maandag 15 april 2024.

Schooljaar 2023-2024, ronde 6
Een school die de bijdrage voor schooljaar 2023-2024 toegekend krijgt kan direct na toekenning activiteit(en) uitvoeren. De activiteiten moeten uiterlijk op 30 juni 2024 uitgevoerd en verantwoord zijn.

Vijf eerdere rondes (schooljaar 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) zijn inmiddels afgerond. 

Hoe vaak mag ik de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanvragen?
Een school kan vaker een aanvraag doen. Bij over-inschrijving gelden toekenningscriteria (zie FAQ vraag 9) en vallen schoollocaties die eerder een aanvraag toegekend hebben gekregen als eerste af.

3 Voor welke activiteit(en) kan ik de stimuleringsbijdrage aanvragen?

De stimuleringsbijdrage van Jong Leren Eten is bedoeld voor drie soorten activiteiten die allemaal aan voeding gekoppeld zijn: moestuinieren, koken of een excursie/gastles. De bijdrage mag ook worden gebruikt voor ondersteunende middelen op deze activiteiten. Bijvoorbeeld voor eventuele entreekosten, vervoerskosten (indien de te bezoeken locatie niet op loop- of fietsafstand is), als vergoeding voor een gastdocent (expert) en voor ondersteunende materialen zoals kookgerei, boodschappen, tuinmaterialen en -gereedschap en voor lesmateriaal. Per onderdeel is een maximumbedrag beschikbaar en je mag activiteiten uit de drie onderdelen combineren. Zie de activiteitenmatrix voor een overzicht van de mogelijkheden om de middelen in te zetten.

Zaken die niet subsidiabel zijn: een (buiten)oven, koelkast, televisie, laptop, fototoestel, keukenblok, moestuin-kas, taakuren voor een docent. Twijfel je of iets subsidiabel is? Mail dan naar subsidiejle@gezondeschool.nl.

Kan ik een abonnement op schoolfruit regelen met de stimuleringsbijdrage?
Nee, gebruik hiervoor de EU-schoolfruit regeling. De stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten is uitsluitend bedoeld voor activiteiten (moestuinieren, koken of een excursie/gastles) op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

Wat is het maximaal aan te vragen bedrag?
Het maximum bedrag per klas is voor moestuinieren €500, voor koken €550 en voor een excursie of gastles op het gebied van voeding €450. Je mag deze activiteiten combineren. Een schoollocatie kan in totaal voor alle klassen gezamenlijk tot max. €2.000 aanvragen. Een school met veel schoollocaties kan in totaal een stimuleringsbijdrage van maximaal €10.000 aanvragen. De bedragen zijn inclusief btw. Zie de activiteitenmatrix voor een overzicht met bijbehorende bedragen.

Is de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten kostendekkend?
Dat hangt ervan af wat je als school gaat doen. De bijdrage is een tegemoetkoming in de kosten. Mocht je geld overhouden op een onderdeel, dan verwachten wij dat de school dat restant besteedt aan andere activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding (voedingseducatie).
 

4 Kan ik een abonnement op schoolfruit regelen met de stimuleringsbijdrage?

Nee, gebruik hiervoor de EU-schoolfruit regeling. De stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten is uitsluitend bedoeld voor activiteiten (moestuinieren, koken of een excursie/gastles) op het gebied van gezonde en duurzame voeding.

5 Kunnen we na toekenning van de stimuleringsbijdrage onze plannen nog iets wijzigen?

Is de bijdrage toegekend en wijzigen jullie plannen, bijvoorbeeld omdat een ander type activiteit (uit de activiteitenmatrix) toch beter uitkomt? Dat mag! Het toegekende budget blijft gelijk en je vermeldt de wijziging na afloop in de verantwoording. Twijfel je hierover? Mail dan naar subsidiejle@gezondeschool.nl.

6 Hoe verantwoord ik de besteding van de stimuleringsbijdrage?

Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal vragen op jouw account op www.mijngezondeschool.nl. Ook upload je daar een foto of filmpje van de activiteit(en). Je verantwoordt per aangevraagd bedrag en per klas en -indien van toepassing- per school. Heb je voor vier klassen budget aangevraagd, dan laat je vier keer zien hoe de middelen zijn gebruikt.

Waarom moet ik een foto of filmpje uploaden?

Hierdoor weten we dat de school de activiteit waarvoor een bijdrage is aangevraagd ook daadwerkelijk heeft uitgevoerd. Het beeldmateriaal dat je uploadt wordt niet verspreid of openbaar gepubliceerd, tenzij je daar in de verantwoordingsvragen toestemming voor hebt gegeven. We gebruiken het beeldmateriaal in dat geval alleen voor communicatieve doeleinden en om andere scholen te inspireren. Naast de foto of het filmpje beantwoord je ook verantwoordingsvragen via Mijngezondeschool.nl.

Waarom moet ik bonnetjes van de kosten bewaren?

Elk schooljaar controleren we bij een aantal scholen of de stimuleringsbijdrage op de juiste manier is gebruikt. De Jong Leren Eten-makelaars nemen daartoe contact op met een steekproef van de scholen. Het gesprek gaat dan over de besteding van de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van Jong Leren Eten en wat de ervaringen zijn. Er wordt in dat gesprek ook gevraagd naar de bonnetjes of andere bewijsstukken.

Welke vragen moet ik na afloop beantwoorden als verantwoording?

Je beantwoordt een aantal vragen die te maken hebben met de uitgevoerde activiteit; welke activiteit is uitgevoerd, hoeveel kinderen waren betrokken en is er samengewerkt met een organisatie om de activiteit uit te voeren? Ook willen we graag weten of de school al bekend is met het programma Gezonde School en/of er contact is geweest met de Gezonde School-adviseur van de GGD. Hieronder zie je alvast de vragen die je via jouw account op www.mijngezondeschool.nl moet beantwoorden. 

Blok Algemene vragen:

1.   Hoe ben je bekend geworden met de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten?

2.   Waarom heb je gebruik gemaakt van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten?

3.   Is de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten de aanleiding geweest om de betreffende activiteit(en)

      uit te voeren of in te plannen? 

4.   Is de hoogte van het bedrag van de stimuleringsbijdrage kostendekkend voor jullie activiteit(en)?

5.   Hoeveel leerlingen hebben deelgenomen aan de activiteit(en)?

6.   Heb je samengewerkt met organisatie(s)/derde(n) voor de uitvoering van de activiteit(en)?

7.   Met welke organisatie(s)/derde(n) heb je samengewerkt?

Blok Bewijsvoering:

8.   Welke activiteit(en) heeft jouw school uitgevoerd in het kader van de Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten?

9.   In welke periode zijn de activiteit(en) gestart?

10. Geef een korte beschrijving van de activiteit(en) die jouw school(locatie) heeft uitgevoerd.

      Kies optie A als je foto’s van de activiteit(en) wilt toevoegen.

      Kies optie B als je een link naar een filmpje wilt toevoegen.

      Het is verplicht hierbij een foto of filmpje te uploaden.

Blok Gezonde School:11.  Was je vóór de aanvraag van de Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten bekend

       met het programma Gezonde School?

12.  Heeft jouw school interesse om verder te gaan met de Gezonde School-aanpak?

13.  Is de Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanleiding om verder te gaan met een

       gezondheidsthema van Gezonde School?

14.  Was de Gezonde School-adviseur van de GGD betrokken bij de aanvraag en/of

      Jong Leren Eten- activiteit(en)?

Blok Tips & Afronding:

15.   Ben je tevreden over hoe je de Stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten hebt ingezet?

16.   Heb je tips of adviezen waarmee wij de stimuleringsregeling Jong Leren Eten voor volgend

        schooljaar kunnen verbeteren?

17.   Mogen wij contact met jou opnemen over jullie activiteit(en) die eventueel ter inspiratie voor andere scholen

        kunnen dienen?

18.   Geef je toestemming om het beeldmateriaal dat je hebt toegevoegd bij vraag 10 te gebruiken

        ter inspiratie voor andere scholen?

19.   Ik verklaar dat de vragen naar waarheid zijn ingevuld.

Vanaf wanneer kan ik de verantwoordingsvragen beantwoorden en de gemaakte kosten declareren? 

De aanvrager kan het verantwoordingsproces starten, zodra je als school de activiteit hebt uitgevoerd. Zorg er voor dat de aangevraagde activiteit vóór 30 juni van desbetreffend schooljaar is uitgevoerd én verantwoord via www.mijngezondeschool.nl.

7 Wanneer ontvang ik het toegekende stimuleringsbedrag?

Als school schiet je de kosten eerst voor. Na afloop van de activiteit beantwoord je een aantal verantwoordingsvragen (zie FAQ vraag 5) via www.mijngezondeschool.nl, dit kan tot uiterlijk 30 juni van het desbetreffende schooljaar. Na goedkeuring ontvangt de school het aangevraagde bedrag binnen enkele weken op de opgegeven IBAN van de school. Mocht je geld overhouden op een onderdeel, dan verwachten wij dat de school dat restant besteedt aan andere activiteiten op het gebied van gezonde en duurzame voeding (voedingseducatie).

8 Wat is de link tussen de stimuleringsbijdrage en Gezonde School?

Gezonde School faciliteert scholen en onderwijsinstellingen om zelfstandig op een duurzame manier te werken aan een gezonde leefstijl en de fysieke en mentale gezondheid van leerlingen en studenten. Onderwijsprofessionals krijgen hiertoe een beproefde en wetenschappelijk gestoelde werkwijze aangeboden, de Gezonde School-aanpak. Het programma faciliteert onderwijsprofessionals met onder meer informatie per onderwijssector, met praktische tools en persoonlijk advies op maat. Binnen Gezonde School werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM. De landelijke kennis- en thema-instituten zijn kennispartners en leveren op het gebied van een gezonde leefstijl de inhoudelijke kennis en expertise voor de verschillende gezondheidsthema’s binnen Gezonde School.

Gezonde School stimuleert scholen om structureel en planmatig te werken aan een gezonde leefstijl op school. Voeding en Natuur & Milieu zijn twee van de thema’s binnen Gezonde School. Zowel Jong Leren Eten als Gezonde School willen kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Wanneer je als school al werkt met Jong Leren Eten, ben je nog maar een paar stappen verwijderd van het behalen van het themacertificaat Voeding of Natuur & Milieu van Gezonde School. Zo is bijvoorbeeld voedingseducatie een belangrijk onderdeel van het themacertificaat Voeding. Als een school dit al doet, door gebruik te maken van Gezonde School-activiteiten op de thema’s Voeding en/of Milieu en natuur is al één pijler van de Gezonde School-aanpak behaald (educatie).

Jong Leren Eten is daarmee een belangrijke eerste stap om vervolgens verder te werken aan Gezonde School. Met de Gezonde School- aanpak werkt een school structureel en integraal aan een gezondheidsthema, waardoor de kans op het bereiken van langetermijneffecten het grootst is.

Op welke manier kan ik ondersteuning krijgen om te werken aan Jong Leren Eten en/of Gezonde School? 
De Gezonde School-adviseur van jouw GGD-regio ontvangt bericht als jouw school een aanvraag doet voor de stimuleringsbijdrage. Wil je na de stimuleringsbijdrage aan de slag met de Gezonde School-aanpak, bijvoorbeeld op het thema Voeding? Maak dan je belangstelling kenbaar voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School via Mijngezondeschool.nl. Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- voor o.a. de inzet/aanschaf van Gezonde School-activiteiten, vergoeding van taakuren van een medewerker van de school en advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Lees hier meer over het Ondersteuningsaanbod

Waar mogelijk wordt vanuit de activiteiten die Jong Leren Eten stimuleert een logische verbinding gemaakt met Gezonde Schoolactiviteiten. Je kunt bijvoorbeeld de bijdrage van Jong Leren Eten gebruiken voor Gezonde School-activiteiten voor de thema’s Voeding en/of Milieu en natuur. Gezonde School-activiteiten zijn erkende activiteiten waarvan de kwaliteit is beoordeeld. De stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten helpt de school zodoende om (verder) met Gezonde School aan de slag te gaan!

Als ik de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanvraag, kan ik dan volgend schooljaar ook gebruik maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School? 
Ja, dat kan. Gebruik maken van de stimuleringsbijdrage Lekker naar buiten! van Jong Leren Eten heeft geen gevolgen voor een aanvraag voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Omgekeerd ook niet. Ook kunnen scholen gebruik maken van andere subsidieregelingen die via het programma Gezonde School worden uitgevoerd.

Mag ik de stimuleringsbijdrage gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-adviseur van de GGD?
Nee, daar is de bijdrage van Jong Leren Eten niet voor bedoeld. De stimuleringsbijdrage is voor moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding.

9 Wat zijn de toekenningscriteria in geval van over-inschrijving?

Als er teveel scholen de stimuleringsbijdrage aanvragen, hanteren wij een aantal toekenningscriteria:

 • Scholen die nog niet eerder een JLE-bijdrage ontvingen krijgen voorrang;
 • Scholen voor speciaal onderwijs (so en vso) krijgen voorrang;
 • We zorgen voor een verdeling van de bijdrage over po/so, vo/vso en mbo;
 • We zorgen voor een verdeling van de bijdrage over de 12 provincies (geografische spreiding).

Hoeveel scholen kunnen gebruik maken van de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten? 
Dat hangt onder meer af van de hoogte van het bedrag dat scholen zullen aanvragen. Elk schooljaar kunnen ongeveer 315 po/so-, vo/so- en mbo-scholen gebruik maken van de stimuleringsbijdrage JLE.

Hoe vaak mag ik de stimuleringsbijdrage Jong Leren Eten aanvragen?
Een school kan vaker een aanvraag doen. Bij over-inschrijving gelden bovenstaande toekenningscriteria en vallen scholen die eerder een aanvraag toegekend hebben gekregen als eerste af. 

10 Mijn aanvraag is niet gehonoreerd. Wat nu?

Viel jouw school buiten de boot? Houdt dan de website en social media van Jong Leren Eten of van Gezonde School in de gaten voor de nieuwe data. 
Scholen kunnen van maandag 4 maart 2024 t/m maandag 15 april 2024 hun belangstelling registreren voor de stimuleringsbijdrage ronde 7.

Willen jullie toch  alvast zelf aan de slag? Er kan vaak meer dan je denkt! Op www.jonglereneten.nl lees je over activiteiten van andere scholen. Kijk vooral op de regiopagina (www.jonglereneten.nl/provincie), waarin per provincie staat aangegeven welke organisaties (zoals een NME-centrum, educatieboer of GGD-afd.) kunnen helpen bij lessen over voeding en voedingsactiviteiten in de buurt van jullie school.

11 Met wie kan ik contact opnemen als ik nog vragen heb?

Staat jouw vraag hier niet bij en vind je ook het antwoord niet op de website? We helpen je graag verder. E-mail naar subsidiejle@gezondeschool.nl. We streven ernaar je binnen drie werkdagen antwoord te geven. Dat kan per mail zijn of telefonisch, dus geef ook het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en het dagdeel dat jou het beste uitkomt.

 

ACHTERGRONDINFORMATIE JONG LEREN ETEN:
Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten (JLE) staat voor: zoveel mogelijk kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel en voeding. Doel hiervan is dat zij leren om gezonde en duurzame keuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten startte in 2017 en is een initiatief van het ministerie van LNV en wordt uitgevoerd in afstemming met het ministerie van VWS. Jong Leren Eten begeeft zich op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie en is gericht op het thema voeding.

 

Wat doet Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten ondersteunt kinderopvang en onderwijs (PO, VO en MBO). Jong Leren Eten richt zich in de uitvoering in eerste instantie op intermediaire partijen die contacten en toegang hebben tot de einddoelgroep (kinderopvang en onderwijs), daar waar dit het thema voeding/voedsel betreft. Jong Leren Eten brengt partijen/organisaties bij elkaar uit het ‘groene’ duurzaamheidsdomein en het ‘witte’ gezondheidsdomein. Jong Leren Eten stimuleert hun samenwerking en afstemming, zowel op landelijk niveau als op provinciaal/regionaal niveau. Daarbij staat de vraag van de school of het kinderopvangcentrum centraal.

Wie zijn de initiatiefnemers van Jong Leren Eten?

Het programma Jong Leren Eten 2017-2020 is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We sluiten aan bij de programma’s Gezonde School (met 40 partners waaronder ministerie OCW, RIVM, GGD-en, Voedingscentrum, JOGG) en DuurzaamDoor (met partners IVN, Natuur- en Milieu Educatiecentra (NME), GroenGelinkt en (onderwijs)Coöperatie Leren voor Morgen). Het Programmabureau Jong Leren Eten is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor wie is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) om hen meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij zelf leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Wat doen de Jong Leren Eten-makelaars?

Vanaf 26 januari 2017 zijn er 24 JLE-makelaars actief in Nederland. Per provincie werken een makelaar vanuit het gezondheidsdomein en een makelaar vanuit het duurzaamheidsdomein met elkaar samen. Zij fungeren als aanjager, stimulator en wegwijzer in de vele bestaande ondersteuningsmogelijkheden en aanbod. De makelaar verbindt vraag en aanbod en stemt af tussen de verschillende partijen in een bepaalde regio. Verder fungeert de makelaar als aanspreekpunt voor verschillende partijen, ontzorgt scholen door de juiste elementen aan te dragen en contacten te leggen, en koppelt op het thema Voeding expliciet ‘groene’ Natuur en Milieu Educatie en ‘witte’ Gezondheidseducatie aan elkaar. De makelaar werkt complementair en treedt zelf niet op als aanbieder van eigen projecten op scholen, zij nemen geen werk over van reeds goed functionerende netwerken rond de school.

Je vindt de Jong Leren Eten makelaar hier.

Wat zijn de belangrijkste netwerkpartners van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten werkt samen met partijen/organisaties die reeds actief zijn op het thema gezonde en duurzame voeding en de educatie naar jeugd en jongeren daarover en zoekt naar bundeling van activiteiten. Partners zijn met name:

Aan welke lessen denkt het programma Jong Leren Eten met name?

Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie. Jong Leren Eten hecht, naast gangbare lessen over gezonde en duurzame voeding, veel waarde aan de combinatie met activiteiten buiten het klaslokaal of de school. Educatief aanbod vanuit Gezonde school, Smaaklessen, EU-Schoolfruit, de Gezonde Schoolkantine, schooltuinen, excursies en kooklessen. Ervaringsgericht leren met praktische vaardigheden verdiept immers de kennis van de leerlingen en maakt die kennis voor hun toepasbaar. In elke provincie zijn Jong Leren Eten-makelaars actief die samenwerken met Gezonde School-adviseurs; zij zorgen samen voor herkenbare regionale accenten.

Voor wie is deze website?

De website is voor intermediaire partijen die bezig zijn met gezonde voeding en duurzaam geproduceerd voedsel en die activiteiten hebben gericht op jongeren. 

Wil je regionaal opereren? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten regiomakelaar.

Voor overig aanbod kun je contact  opnemen met het Jong Leren Eten Programmabureau.

Wat is de educatieve basis van Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten streeft naar structurele verankering van voedingseducatie in het schoolbeleid en lesprogramma. Onderwijsinhoudelijk haakt Jong Leren Eten aan bij het Leerplankader Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl (SBGL), thema Voeding van het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (de SLO) met de kernen: Voeding en gezondheid; Voedselkwaliteit; Eten kopen, bereiden, beleven. Inhoudelijk volgt Jong Leren Eten de Schijf van Vijf (Voedingscentrum, 2016), gebaseerd op de nieuwe richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad.

Bent u aanbieder van educatief materiaal?

Als aanbieder van educatief materiaal op het gebied van gezonde en duurzame voeding kunt u contact opnemen met de Gezonde School.

Door uw educatief materiaal aan te melden wordt uw aanbod zichtbaar in de databases.Neem hier contact op met Gezonde School

(het aanmelden voor Gezonde School gaat via het Loket Gezond Leven)

 

Werkt Jong Leren Eten samen met het bedrijfsleven?

Jong Leren Eten is een eigenstandig en onafhankelijk programma. Financiering komt voor bijna 100% van de rijksoverheid (Ministerie LNV in afstemming met Ministerie VWS en OCW) met een klein deel vanuit provinciaal beleid. Brancheorganisaties en retailers hebben onder de noemer van de Nationale Voedselagenda aangegeven een bijdrage te willen leveren aan voedseleducatie. Contacten van JLE met bedrijfsleven (retailers, brancheorganisatie) worden zowel landelijk (door het programmabureau) als regionaal (door de JLE-makelaars) onderhouden. Dit is met name gericht op afstemming en agendering. Daar waar wordt besloten tot activiteiten gezamenlijk met een bedrijf/brancheorganisatie worden de richtlijnen voor kindermarketing gehanteerd (het convenant over kindermarketing: “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” en de Nederlandse Kinder- en Jeugdreclamecode/Reclamecode voor Voedingsmiddelen). In het gehele programma en de uitvoering door partners zit géén actieve merk- en productpromotie richting kinderen.

Hoe gaat Jong Leren Eten om met de AVG?

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De AVG heeft als doel om burgers EU-breed de regie te geven over hun eigen gegevens. Bedrijven en overheden moeten aantonen dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk, transparant, nauwkeurig en veilig worden verwerkt.

Het programma Jong Leren Eten valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), waar zgn. privacy aanspreekpunten toezien op correcte uitvoering van de AVG. Op de website van RVO vindt u actuele informatie.

Privacyverklaring

Jong Leren Eten is een programma voor 4 jaar (2017-2020) en via netwerkend werken willen wij contact houden met partijen en personen om gezamenlijk en met gebundelde kracht aan onze doelstelling te werken: ‘voor een gezonde en duurzame generatie’. Daarvoor zijn persoons- en contactgegevens natuurlijk essentieel. Om mensen aan elkaar te verbinden, om bijeenkomsten te organiseren, om samen activiteiten op te zetten en uit te voeren.

Het Programmabureau Jong Leren Eten hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent het volgende:

 • Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • We gebruiken en verwerken alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verstrekt en/of verwerkt.
 • We zullen persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij zijn op de hoogte van de rechten omtrent persoonsgegevens en respecteren deze ook.
 • Wanneer je onze website bezoekt, wordt je IP-adres geregistreerd door Google Analytics. Op die manier krijgen wij inzicht in hoe de website gebruikt wordt, zodat we deze kunnen verbeteren waar nodig.
 • Op de Jong Leren Eten-website staan links naar externe websites. Het Programmabureau Jong Leren Eten is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.
 • We hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen.
 • De Jong Leren Eten-makelaars hebben per provincie een actorenkaart opgesteld, waarvan de persoonsgegevens in TeamLeader staan opgeslagen. De persoonsgegevens in TeamLeader zijn beveiligd en slechts toegankelijk met behulp van inloggegevens die in het bezit zijn van elke makelaar individueel. Een aantal provincies brengt op basis van TeamLeader een eigen nieuwsbrief uit aan hun contacten. Daarvoor vragen zij hun contacten om toestemming en er wordt altijd de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven.

Het Programmabureau Jong Leren Eten bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Eenieder kan zelf te allen tijde aangeven dat gegevens gewist of gewijzigd moeten worden.

Voor vragen n.a.v. de AVG en uw privacy kunt u contact met ons opnemen.