Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier)

Minister kondigt subsidieregeling aan voor scholen en kinderdagverblijven

Tijdens haar speech op de Netwerkdag Jong Leren Eten kondigde minister Carola Schouten (LNV) aan dat er een subsidieregeling komt voor scholen en kinderdagverblijven om met groepen kinderen of jongeren te gaan tuinieren, te gaan koken of op excursie te gaan naar een boer, kas of voedselverwerkend bedrijf.

Samenwerkingspartners