Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier)

  • Ecologische dorpstuin

    Dorpstuin Griene Poarte is een groentetuin, leerschool en ontmoetingsplek voor jong en oud. Op een stuk grond aan de rand van het dorp worden op ecologische wijze groenten, kruiden en fruit verbouwd…

Samenwerkingspartners