Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier)

Smakelijke Moestuinen Peuterproef van start

In Noordoost-Brabant is het project ‘Smakelijke Moestuinen Peuterproef’ van start gegaan. Tijdens NL Vitaal op 24 januari, georganiseerd door het Sport Expertise Centrum, was de kick-off.

In totaal gaan 16 kinderdagverblijven in Noordoost-Brabant de komende drie jaar aan de slag met moestuinieren. Op deze manier willen zij kinderen en ouders bewust maken van de waarde van groenten en het belang van gezond en duurzaam eten. >>

Samenwerkingspartners