Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken.
In de periode 2017 t/m 2020 willen zij kinderen en jongeren meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding. Met als uiteindelijk doel dat kinderen en jongeren leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor jezelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier)

De Stap naar Doen!

U bent van harte uitgenodigd om de Netwerkdag Jong Leren Eten bij te wonen. Een dag die in het teken staat van 'de Stap naar Doen!' In aanwezigheid van minister Carola Schouten (LNV), Koen Joosten (kinderarts Erasmus UMC), Edith Alkemade (Trias Kinderopvang) en.... Pierre Wind.

Samenwerkingspartners