Wat is Jong Leren Eten?

Jong Leren Eten is een programma waarin rijk, provincies, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenwerken om in de periode 2017 t/m 2020 kinderen en jongeren meer structureel in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voedsel/voeding met als uiteindelijk doel dat zij leren om gezonde én duurzame keuzes te maken.

Gezond voor je zelf (je eigen lijf) én gezond voor de aarde (de leverancier).

Bonhoeffer College Twente

Het Bonhoeffer College in Enschede serveert niet alleen gezonde happen in de schoolkantine, maar betrekt leerlingen hier actief bij en integreert gezond eten in de lessen.

Overig nieuws

Samenwerkingspartners