Subsidieregeling bekostiging JLE-makelaars staat open ( 3 t/m 28 januari)

Locatie

Heel Nederland

Bent u betrokken bij een gemeente, Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), Natuur- en milieueducatie (NME) of een afdeling van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN)? Wilt u kinderen en jongeren helpen gezonde en duurzame keuzes in voedsel te maken? Vraag dan subsidie aan waarmee u een Jong Leren Eten makelaar kunt bekostiging.  De subsidieregeling is open van 3 januari 2022 09:00 uur tot en met 28 januari 2022 17:00 uur.

Doel van de subsidie?

Binnen het programma Jong Leren Eten (JLE) werken het Rijk, lokale overheden, kinderopvang, scholen en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel. Zodat zij zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken. Deze subsidieregeling helpt de organisaties die zich hiervoor willen inzetten. Met de subsidie kunnen zij een 'groene' en een 'witte' Jong Leren Eten makelaar inhuren. 

Budget

Het totale subsidiebedrag per provincie is € 495.000. Per project kunt u eenmalig maximaal € 277.500 aan subsidie ontvangen voor een 3-jarig project. Dit is onderverdeeld in:

  • € 195.000 voor arbeidskosten van een Jong Leren Eten-makelaar (JLE-makelaar);
  • € 82.500 voor de uitvoering van het project (werkbudget).

Per provincie verstrekken wij in ieder geval één subsidie voor een project van een ‘groene’ JLE-makelaar en één voor een ‘witte’ JLE-makelaar. 

Wie kan aanvragen?

De gemeente, GGD of organisatie met expertise op het gebied van natuur en/of gezondheid en voedingseducatie vraagt de subsidie aan. Deze aanvragers zetten de JLE-makelaars in voor de uitvoering van het Programma Jong Leren Eten 2022-2024.

Jong Leren Eten-makelaar

In alle provincies heeft het JLE-programma lokale contactpersonen (makelaars) die zorgen voor de realisatie van voedingseducatie in de provincie. Zij zijn het aanspreekpunt voor alle partijen in de uitvoering van het programma.