Week van de Schooltuin ( 8 t/m 12 april)

Locatie

Heel Nederland

Hieper de Pieper, graaf eens wat dieper! Is het motto van de Week van de Schooltuin. Van 8 tot en met 12 april zetten we in het hele land de schijnwerpers op de schooltuin. In deze week is op 9 april ook de jaarlijkse Buitenlesdag. Een ideaal moment om op aan te haken en lekker met leerlingen de schooltuin in te gaan en piepers te poten. Alle scholen kunnen meedoen, met en zonder schooltuin. Meld je nu aan! Dan ontvang je gratis de Grote Pieperlesbrief en nog veel meer!

Wat krijg je o.a. nadat je jouw school hebt aangemeld?

  • Voor de Buitenlesdag ontvang je de Grote Pieperlesbrief. De les kun je ook uitvoeren als je geen schooltuin hebt.
  • Kijkrechten voor De film ‘De Schooltuin’. Deze film duurt 60 minuten en volgt een groep leerlingen die in het kader van natuuronderwijs een jaar lang aan de slag gaan met hun eigen moestuin. 
  • Start je met schooltuinieren? Dan kun je meedoen met het online spreekuur “Eerste Hulp bij Schooltuinieren” op 11 april van 16 – 17 uur. 
  • Je ontvangt een toolkit met een poster, foto’s voor social media, voorbeeldbrieven voor ouders en je gemeente.
  • Drie keer krijg je een speciale nieuwsbrief over de activiteiten en handige schooltuintips.
  •  Heb jij al een schooltuin, op je eigen schoolplein of op een speciaal complex of bij een volkstuin? Meld jouw locatie dan aan op de kaart. Zo krijgen we in beeld hoeveel er zijn en of er nieuwe bijkomen.

Gouden Wortel voor gemeentes

Ben jij van plan om jouw gemeente te nomineren voor de Gouden Wortel? Dat kan door een enthousiaste vlog van maximaal 3 minuten te maken. Daarvoor kun je nu in het oogstseizoen en het nog groen is in jouw schooltuin al opnamen maken. Laat in elk geval een wethouder vertellen waarom en op welke manier de gemeente het schooltuinieren ondersteunt. Ook een schooldirectie, leerkracht en ondersteuner (een moestuincoach of NME’er) kun je aan het woord laten. Bedenk: de vlog is ook een oproep aan andere gemeenten om schooltuinieren te ondersteunen. Lees de voorwaarden en bekijk de voorgaande winnaars. 

Programma Week van de Schooltuin

agenda week van de schooltuin

Deze Week is een initiatief van de Alliantie Schooltuinen en Jong Leren Eten.