Ecologische dorpstuin

Dorpstuin Griene Poarte is een groentetuin, leerschool en ontmoetingsplek voor jong en oud. Op een stuk grond aan de rand van het dorp worden op ecologische wijze groenten, kruiden en fruit verbouwd. Een gezonde groentewinkel, dichtbij en altijd open. De dorpstuin wordt onderhouden door een groep dorpsbewoners en iedereen die dat wil, mag meehelpen.

Het begin

In februari 2017 is er begonnen met de aanleg van de tuin voor het hele dorp op een strook weiland aan de Skarlerdyk. In juli is de dorpstuin feestelijk geopend met een maaltijd gemaakt van groenten uit de tuin. In februari 2018 werd de Griene Poarte een stichting met een bestuur, bestaande uit medewerkers van de tuin. De bewoners van Warns hebben hun weg naar de dorpstuin gevonden en er is al veel gezaaid, geplant, geoogst en gegeten. Het eerste seizoen was een groot succes! De kinderen van de basisschool worden ook bij de dorpstuin betrokken. Zo hebben zij bloemen, spelt en sla gezaaid en zuurkool gemaakt van kool uit de tuin. Kinderen leren zo van alles over de herkomst, verzorging, oogsten en bereiden van groente en fruit.

Wat maakt de tuin zo speciaal?

"De dorpstuin geeft bewoners de mogelijkheid om ecologische verse groenten en fruit te verbouwen en ondertussen lekker buiten te zijn en te bewegen", zegt initiator van de dorpstuin Edwin van der Zwet. "Volwassenen én kinderen zien door te werken in de ecologische dorpstuin waar het voedsel vandaan komt en wat erbij komt kijken om gewassen te laten groeien. Naast het telen van gangbare groente en fruit is er plaats voor de zogenaamde "vergeten" groente en fruit. Zodoende creëren we een breder aanbod van (ecologisch geteelde) voeding en wordt de biodiversiteit vergroot."

Doordat bewoners zich inzetten voor de dorpstuin, dragen ze gezamenlijk zorg voor de tuin. Er ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving en een belangrijke ‘band met het land’. De sociale samenhang en het gevoel van welzijn in Warns en omgeving wordt hierdoor vergroot. Er worden regelmatig verschillende activiteiten georganiseerd om iedereen bij de dorpstuin te betrekken.

Meehelpen?

Ben je woonachtig in de buurt van Warns en lijkt het je leuk om te komen helpen in de dorpstuin? Iedere zaterdagochtend (tussen 9:00u en 13:00u) wordt met een groep mensen de tuin onderhouden. Wie dat wil, kan komen helpen. Het maakt niet uit hoe vaak of hoe veel, elke inzet wordt gewaardeerd. Wil je structureel iets doen voor de tuin, meld je dan bij één van de vaste werkers of neem contact met de stichting via www.grienepoarte.nl

Oogstsysteem

Iedere dag kun je zelf de mooiste knol uit de grond trekken, aan de hand van een simpel oogstsysteem met vlaggetjes. Ook als er niemand is. Daar waar vlaggetjes bij de bedden staan, mag je oogsten. Het oogstafval wordt weer gebruikt voor de compostering. Op de website verschijnt wekelijks een overzicht van de te oogsten groenten, fruit en kruiden, zodat je van te voren kunt zien wat je kunt verwachten. Betalen doe je bij 'de keet', in de daarvoor bestemde brievenbus. Iedereen die dat wil en kan, mag meehelpen met het onderhoud van de tuin. Helpers oogsten gratis.

Visie makelaar

In de periode 2017 t/m 2020 willen we graag zoveel mogelijk kinderen en jongeren structureel in aanraking laten komen met informatie en activiteiten over voedsel. We gaan als makelaars Jong Leren Eten graag uit van waar de energie zit. Vanuit onze rol als makelaars Jong Leren Eten helpen we graag initiatieven op het gebied van voedseleducatie een stapje verder.

Toen we hoorden dat Edwin van der Zwet, de oprichter van dorpstuin Griene Poarte in Warns graag iets wilde betekenen voor de basisschool in het dorp op het gebied van voedseleducatie, hebben we hem benadert.

Na een gesprek bleek dat Edwin vol zat met ideeën: een tuin met alle ingrediënten voor het maken van snert, graan zaaien in allerlei verschillende richtingen om te kijken of dat invloed heeft op de groei, enzovoort. Het probleem was echter dat Edwin niet goed wist hoe hij zulke lessen het beste aan kon pakken. Want: Hoe doe je dat met een hele klas in de moestuin? Hoe houd je de aandacht van al die kinderen vast? En, hoe laat je de ideeën van school aansluiten op die van de dorpstuin? Edwin had geen ervaring met lesgeven, en de school had geen kennis van tuinieren. Hoe kun je beide bij elkaar brengen? Als makelaars Jong Leren Eten hebben wij Edwin door ons netwerk in contact kunnen brengen met gelijkgestemden in de regio, waaronder het centrum Natuur- & Milieu Educatie. Ook hebben we Edwin gewezen op bestaande lespakketten zoals de Smaakmissie Moestuin, waar hij mogelijk op aan zou kunnen sluiten met zijn lessen. Inmiddels is hij begonnen met groep 7 en hebben ook andere groepen aangegeven graag mee te willen doen in de dorpstuin.

De school wordt steeds enthousiaster en de kinderen in Warns komen in aanraking met activiteiten over voedsel!

Wil jij graag iets betekenen voor de kinderopvang of scholen in Friesland als het gaat om voedseleducatie? Neem gerust met ons - makelaars Jong Leren Eten van Friesland – contact op! Wij zijn altijd bereid om met jullie mee te denken.

Bijlage / Document Size
Ecologische groentetuin grienepoarte.pdf 556.21 kB