Gezonde voeding is cool!

In Amersfoort staat de SBO Michaëlschool. De SBO Michaëlschool is een voorbeeldschool wat betreft een gezond voedingsbeleid. Ze zijn Gezonde School en hebben drie themacertificaten behaald: bewegen en sport, welbevinden en voeding. Lessen, activiteiten en afspraken rondom (gezonde) voeding zijn hier heel normaal! De kinderen vinden gezonde voeding ‘cool’,  ze zijn trots op hun Gezonde School en wijzen elkaar zelfs ook op de inhoud van de broodtrommel. Hoe is dit zo tot stand gekomen?

De school heeft een regiofunctie wat inhoudt dat niet alleen vanuit Amersfoort maar ook uit de wijde omgeving kinderen naar deze school komen die vastgelopen zijn in het regulier onderwijs. De groepen op deze school zijn daarom ook kleinere groepen van gemiddeld 15 leerlingen per klas met in totaal 135 leerlingen op school. Op school werkt Leontine le Blanc, remedial teacher, leescoördinator en coördinator gezonde school. Zij vertelt dat de aanleiding van het opstellen van een gezondheidsbeleid was dat gemerkt werd dat tussendoortjes en lunchboxes ongezond waren en ook kinderen zonder ontbijt naar school gingen. “Dit heeft direct effect op de leerresultaten van de kinderen maar ook voor het maken van duurzame en gezonde keuzes later in het leven. Het opstellen van een gezondheidsbeleid kreeg daarom prioriteit, maar ging niet zonder slag of stoot. Het hele team zag het belang van betere voeding op school in en vinden het normaal om het goede voorbeeld te geven, maar voor ouders ligt gezonde(re) voeding op gevoelig terrein. Om samen met ouders afspraken te maken werkt dan het beste. Het is belangrijk dat er één vaste coördinator aangewezen wordt en uren krijgt om de verantwoordelijkheid te nemen rondom het opnemen van voeding in beleid en praktijk. Het voedingsbeleid staat bij ons vastgesteld in een borgingskaart, maar om het beleid levend te houden moet de school er steeds actief mee aan de slag blijven. Continu worden bij ouders, leerkrachten en ouders het thema voeding onder de aandacht gebracht.

Er zijn vaste fruitdagen waarop kinderen fruit mee naar school nemen als tussendoortje. Daarnaast worden er kooklessen en Smaaklessen gegeven en kinderen en ouders weten dat gezonde traktaties de norm zijn. Lees meer >>

Bijlage / Document Size
artikel Michaelschool.pdf 327.04 KB