5 vragen aan…

Luc van Es, tuinmeester van het Hatertshofje en Annerie Rutenfrans, initiatiefnemer en coördinator van Het Hatertshofje

1- Wil je jezelf voorstellen?
Ik ben Luc van Es (54 jaar), docent bij Helicon VMBO Nijmegen.
Ik ben Annerie Rutenfrans (58 jaar), initiatiefnemer en coördinator van Het Hatertshofje.  

2- Wat is het Hatertshofje en hoe is het ontstaan?
Luc: Het Hatertshofje is en schoolmoestuin op het schoolterrein van het Helicon VMBO in de Nijmeegse wijk Hatert. De afgelopen 5 jaar ben ik de schooltuinmeester van de moestuin voor een aantal basisscholen in de buurt Hatert en Grootstal in Nijmegen.

Annerie: Het project ‘Het Hatertshofje’ is geïnitieerd door mij, van toen nog MEC Nijmegen (Milieu Educatie Centrum). Na het faillissement van het MEC ben ik eigenaar van adviesbureau Beleef & Weet verder gegaan met de coördinatie van dit project.

Annerie: De moestuin is ontstaan in 2011 als één van de projecten van 101 groene klaslokalen, dat mede gefinancierd werd door de overheid en de gemeente Nijmegen. De eerste vier jaar is de schooltuin gefinancierd door de gemeente.

Luc: Het Helicon VMBO in Nijmegen heeft, nadat de gemeente zich terugtrok, het project overgenomen en gefinancierd. Het College van bestuur heeft ingestemd om uren vrij te maken van een leerkracht van Helicon om de lessen aan de kinderen te geven. Op die manier ben ik de schooltuinmeester geworden. Op dit moment maken 2 scholen gebruik van de tuin. De kinderen komen in de periode maart tot begin juli elke dinsdag 1 uur tuinieren in de schooltuin.

Luc: We hebben een samenwerkingsverband met NEC. Zowel de startbijeenkomst als het oogstfeest vinden plaats bij NEC.

3- Wat leren leerlingen in het Hatertshofje?
Luc: Kinderen leren hoe een aantal alledaagse groenten groeien. Ze gaan zelf de grond bewerken, zaaien, planten, onkruid wieden en oogsten. Ze leren samen te werken, secuur te werken en verwonderen hoe het in de natuur in zijn werk gaat. Af en toe neem ik ze mee naar onze dierenverblijven en vertel ik iets over onze dieren.

Annerie: Bij de kick-off bij NEC moeten ze zelf nadenken over een gezonde lunch. De leerlingen maken klassikaal een poster met suggesties voor een gezonde lunch, welke ze vervolgens klaar maken voor een NEC-speler. Daarnaast doen we smaaktestjes en gaan ze zelf groenten snijden voor soep en pizza beleggen met verse groenten. Op het oogstfeest, oogsten we groenten en bereiden er gerechten mee. Ook dat doen we bij NEC.

4- Wat vinden kinderen van het tuinieren in het Hatertshofje?
Luc: Veel kinderen ervaren het als een leuk en interessant uitje waarbij ze lekker mogen bewegen en met de handen aan de slag gaan. Je merkt natuurlijk wel dat het ene kind wat gedrevener is dan het andere. Ik heb nooit gemerkt dat ze er een hekel aan hadden. Mooi is de verwondering en de trots die je ziet als ze ‘hun’ groenten zien groeien en ze uiteindelijk mogen oogsten.

Annerie: Uit wetenschappelijk onderzoek dat we uitgevoerd hebben blijkt dat de kinderen die getuinierd hebben meer kennis op doen over groenten en bepaalde groenten beter eten dan kinderen die niet getuinierd hebben.

5- Wat kan een school doen als ze een moestuin willen?
Luc: Een moestuin aan school staat en valt met voldoende ruimte, ouderparticipatie, vrijwilligers die ook in de vakanties bereid zijn om de tuin bij te houden en voldoende tijd. Voor volgend schooljaar hebben wij nog ruimte voor 2 scholen extra om te participeren in ons project.

Annerie: Voor het opzetten van schoolmoestuin heb ik een beslisboom ontworpen aan de hand van mijn ervaringen. Deze is te downloaden op www.beleefenweet.nl. Als school deze vragen heeft beantwoord, waarbij gekeken wordt naar de visie en mogelijkheden binnen de school, krijgt de school een goed beeld van een schooltuin op maat.