De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst werkt op vier scholen in oostelijk Zuid-Limburg met ouders en leerlingen aan het ontwikkelen van gezond gedrag. Het project is gestart op scholen in 2015 en loopt tot en met 2019. In samenwerking met de Universiteit Maastricht worden de effecten van dit project onderzocht en in 2020 gepubliceerd.           

Doel van 'De Gezonde Basisschool van de toekomst' van onderwijsstichting Movare is te onderzoeken of kinderen die op de basisschool een dagritme aangeboden krijgen met voldoende onderwijstijd, sport, bewegen, spelen en aandacht voor gezonde voeding een betere fysieke, emotionele en intellectuele groei doormaken. Tevens wordt onderzocht of kinderen en ouders hierdoor meer rust en minder stress ervaren en of dit bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Naast deze mogelijke voordelen voor het kind en de ouders wordt gekeken naar de maatschappelijke en economische voordelen op zowel de middellange als de lange termijn. Hieraan ten grondslag ligt de theorie dat wanneer leerlingen op jonge leeftijd leren over het maken van gezonde keuzes, zowel bewust als onbewust, en dat koppelen aan plezier, ze dat meenemen in de rest van hun leven. Lees meer >>

 

Bijlage / Document Size
Gezonde Basisschool van de Toekomst_DEF.pdf 300.85 KB