De Meentschool

De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De school heeft vijf SBO-groepen (Speciaal Basis Onderwijs) en zes VSO-groepen (Voortgezet Speciaal Onderwijs). De school is sinds 2016 een Gezonde School. De kinderen hebben niet alleen een gezond schoolplein, ze onderhouden ook samen 16 moestuinen. Leerkracht Maaike Blekman ziet een positieve verandering op school. “We merken dat wanneer we bij de jonge leerlingen een gezonde leefstijl stimuleren, ze dit meenemen op latere leeftijd.”

Maaike Blekman is leerkracht in de eindgroep, met leerlingen van 16 tot 19 jaar. Daarnaast coördineert ze de stages. Ze werkt al 15 jaar op de Meentschool. Leerlingen die moeilijk kunnen leren (zml-indicatie) uit de regio Noordoost Groningen kunnen hier terecht. “De Meentschool is een SBO en VSO school met leerlingen van 4 t/m 20 jaar. Wij zijn een echte ontmoetingsschool waar alle leerlingen zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwing en ongeacht de levenssituatie waarin ze verkeren. De school is erg gezellig en er is een prettige sfeer tussen leerlingen en leerkrachten. Het is dus een erg fijne school om te werken.”

Gezonde School

Ze vertelt over het besluit om Gezonde School te worden. “Vanuit de school zelf was er veel interesse om een Gezonde School te worden. Veel leerlingen van onze school krijgen dat niet mee vanuit thuis. We zien leerlingen met overgewicht en ongezonde eetgewoonten. Niet dat onze school extreem streng is, maar we willen als school wel een gezonde leefstijl stimuleren.” Niet iedere leerkracht stond meteen achter de beslissing om Gezonde School te worden. “Er was in het begin wel weerstand vanuit de leerkrachten. Iedereen moet er achter staan. Uiteindelijk was het hele team voor en hebben we het doorgezet.”

De aanpak blijkt als een olievlek te werken. Door op jonge leeftijd de kinderen te leren over een gezonde leefstijl, blijft er veel hangen wanneer ze ouder zijn. “In het SO hebben ze een iets strenger beleid dan in het VSO. Ik ben leerkracht van de eindgroep, daar hoef ik echt niet meer aan te komen dat ze water moeten drinken en fruit moeten eten. Je merkt bij de kleintjes dat je dat daar wel goed kunt stimuleren. Door ze dus al vanaf jongs af aan een gezonde leefstijl mee te geven hopen we dat dit een gewoonte wordt als ze ouder zijn. We zien ook dat dit nu al werkt. Kinderen die nu binnenstromen in de 1ste klas hebben al veel meegekregen. Je ziet ze met doppers lopen gevuld met water en ze nemen vaker een stuk fruit.”

Gezond schoolplein

Eén van thema’s die ze gelijk hebben aangepakt is het schoolplein. “We hadden hiervoor wel een schoolplein, maar met weinig uitdaging voor de kinderen. Er was weinig te doen, waardoor kinderen zich snel gingen vervelen.” In samenwerking met GGD en IVN hebben we een natuurlijk schoolplein ontworpen. “Het is een schoolplein waar de fantasie en beweging gestimuleerd wordt. Er staat veel groen. Doordat de kinderen zelf moeten bedenken hoe en wat ze willen spelen wordt hun fantasie enorm geprikkeld. Het plein is heel natuurlijk aangelegd. We hebben een hele grote heuvel laten maken met een glijbaan, buizen en bosjes waar ze tussendoor kunnen. Het is dus een heel groen schoolplein. De SO speelt hier, en de oudere groepen van de VSO helpen in het onderhoud.” Maaike Blekman ziet samen met haar collega’s dat er echt een omslag is op het schoolplein. “Er is minder ruzie en kinderen vervelen zich minder. Ze spelen tussen de bosjes en klauteren door de heuvel. Ze worden uitgedaagd om te spelen.”

Aan de slag met voeding

Op de Meentschool zijn ze ook actief met het thema voeding. Elk jaar worden er Smaaklessen gegeven en ze doen ook al enkele jaren mee met het EU-Schoolfruitprogramma. Op de school geldt inmiddels een voedselbeleid. “In het SO zijn we wat strenger wat betreft het voedingsbeleid dan in het VSO. Bij het SO hebben we regels omtrent traktaties en delen we aan het begin van het jaar een gezond traktatieboekje uit. Op het VSO zijn we meer bezig met het stimuleren van het bereiden van gezonde voeding. Ze maken bijvoorbeeld gezond belegde broodjes en er wordt elke vrijdag soep gekookt met verse ingrediënten. De soep en broodjes worden vervolgens aangeboden op school.

Moestuinieren

In het kader van gezonde voeding is de school bezig met moestuinieren. Dit is geen klein project, de school heeft circa 16 moestuinen te onderhouden. “In de herfst en winter is er wat minder te doen, maar in de lente en zomer zijn we er druk mee bezig. We onderhouden samen met de SO- en VSO leerlingen een heel moestuincomplex. Afgelopen jaar hebben we vijftien fruitbomen gekregen van onze gemeente, die nu ook pronken in onze moestuin. De kinderen eten zelf het resultaat op. Soms nemen ze het mee naar huis of gaat het de soep in op vrijdag. Afgelopen zomer hadden we heel veel courgettes en hebben we er met de VSO-leerlingen soep van gemaakt. Eerst denken ze, wat vies courgette, maar na een paar happen proeven vinden ze het heel lekker. De kleintjes zijn vooral erg enthousiast over de moestuin.”

Toekomstplannen

Maaike Blekman is nog niet klaar maar de Gezonde School. “Naast het gezonde schoolplein en het certificaat voeding, lijkt het me ook leuk het certificaat beweging te krijgen. Dus dat is iets waar we misschien in de toekomst nog mee aan de slag gaan.“