Het Buiten Lokaal: les op de boerderij voor basisschoolleerlingen die extra zorg nodig hebben

Voor kinderen die door persoonlijke omstandigheden of bijvoorbeeld autisme of ADHD  nauwelijks kunnen leren op school, is het Buiten Lokaal in Zutphen opgericht. Dit nieuwe initiatief van Stichting Boerderijschool moet schooluitval tegengaan bij leerlingen van de basisschool. Eén dag in de week krijgt de leerling les op de boerderij.

Dit nieuwe initiatief van stichting Boerderijschool is ontstaan naar aanleiding van ervaringen van een bestuurslid in haar werk als Interne Begeleider op een basisschool. Zij zag dat een bepaalde groep leerlingen iets anders nodig heeft om de aansluiting met het onderwijs te houden. Zo kwam het idee van het Buiten Lokaal tot stand, een combinatie van een leer- en ontwikkelingstraject voor leerlingen van de basisschool. Leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen aan het programma. Voor ieder kind worden in een startgesprek de leer- en ontwikkelingsdoelen vastgesteld en tussentijds gemonitord.

 

Klassen-assistent Buiten Lokaal: “op school zie ik kinderen in de klas blokkeren. Op de boerderij gebeurt dat niet. Ze zijn hier gemotiveerd voor zowel het boerderijwerk als de schoolvakken.”

 

Begeleiding door basisschoolleerkracht en klassen-assistent

De basisschoolleerlingen verwisselen één dag in de week het schoollokaal voor de boerderij. Ze worden met leerlingen van andere scholen met soortgelijke ontwikkelingsvragen samengebracht in het Buiten Lokaal, met een maximum van 12 leerlingen per klas. Op de boerderij worden ze begeleid door de boerin, die tevens bevoegd basisschoolleerkracht is en door een klassen-assistent. De klassen-assistent vertelt : “Op school zie ik kinderen in de klas blokkeren. Op de boerderij gebeurt dit niet. Ook in het schoolse leren loopt het makkelijker. Op school mopperen ze en is er weerstand. Op boerderij is er meer een houding van kom maar op. Ze zijn hier gemotiveerd voor zowel het boerderijwerk als voor de schoolvakken.“
 

Een schooldag op de boerderij

Een boerderijdag heeft een vast ritme. Er wordt gestart met allerlei boerderijwerkzaamheden zoals verzorgen kalfjes en koeien, tuin, (landschaps) onderhoud. De leerlingen krijgen hierbij vaste taken. Daarna wordt er samen gekookt en gegeten. Naast het boerderijwerk, wordt er ook gewerkt aan schoolse taken, zoals rekenen, taal en lezen. Er is een eenvoudig klaslokaal ingericht met banken, stoelen, een schoolbord, een houtkachel en een keuken. Eén van de deelnemende leerlingen vertelt: “Ik ben hier minder moe en word rustiger op school, dat komt door de dieren. Het houdt wel een paar dagen aan. Ook op maandag op school voel ik me nog rustiger in mijn hoofd door de boerderij.”

 

Ervaringen na het eerste jaar

Vanuit Stichting Boerderijschool is Evelyne Schreurs projectleider. Evelyne: “Het eerste jaar zit er inmiddels op en de ervaringen tot nu toe zijn erg positief. Het enthousiasme voor leren lijkt weer (enigszins) terug te komen bij de 12 leerlingen die hebben meegedaan. Zowel de kinderen, hun ouders en betrokken scholen zijn heel tevreden. Kinderen functioneren weer beter op school en dankzij het Buiten Lokaal, hoeven ze niet naar het speciaal basisonderwijs verwezen te worden. “

“Met een relatief kleine investering valt zodoende veel winst te behalen. Het geeft lucht aan een schoolklas als een leerling met gedragsproblemen één dag in de week naar het Buiten Lokaal kan. Zodoende is het dus een win-win situatie. De leerling krijgt zijn/haar intrinsieke motivatie weer terug op de boerderij en in de klas kan de leerkracht meer aandacht besteden aan de andere leerlingen”, aldus Evelyne.

Het Buiten Lokaal is nog volop in ontwikkeling. Stichting Boerderijschool is nog aan het pionieren om uit te vinden wat een goede en passende aanpak is voor een laagdrempelig arrangement met een combinatie van onderwijs en zorg. Zodra het Buiten Lokaal in Zutphen optimaal werkt, kan het programma worden uitgerold naar andere delen van het land. Lees de brochure van Stichting Boerderijschool met daarin de wetenschappelijke onderbouwing voor de effectiviteit van boerderijeducatie.

 

Het Buiten Lokaal is mede ondersteund door een sponsorbedrag van Jong Leren Eten Gelderland. Meer informatie over de Boerderijschool staat op www.boerderijschool.nl.