Leerlingen van Asser scholen leren fijne kneepjes van het tuinieren in buurtmoestuinen

Leerlingen van drie scholen in Assen krijgen les van tuinders verbonden aan twee buurtmoestuinen. Doel is om leerlingen vertrouwd te maken met zowel de productie als de bereiding van gezond voedsel. De toegekende Jong Leren Eten subsidie zorgt ervoor dat de tuinders en de scholen dit schooljaar groter kunnen uitpakken met de activiteiten.

In de twee Asser buurtmoestuinen Schakelveld en De Klenckestraat komen zowel basisschoolleerlingen langs, als leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs. Dat zorgt voor afwisseling, maar is ook een uitdaging. Tuinder Gerard Wezenberg coördineert de moestuinklussen. Hij bereidt de werkplannen voor, zodat de moestuinlessen aansluiten op de schoolklassen. Daarnaast stuurt hij de andere tuinders aan. Gerard: “Moestuinieren met kinderen is altijd leuk om te doen! Vooral de variatie in leeftijd: we hebben de allerkleinsten op bezoek, maar ook groep 7 en 8. Alle leerlingen hebben een ander soort belangstelling en kwaliteiten. Wij als tuinders passen de werkmogelijkheden hierop aan. Voor de leerlingen van het speciaal onderwijs houden we hier extra rekening mee. En dat resultaat zien we in de praktijk: alle leerlingen hebben enorm veel lol tijdens de lessen in de moestuin!”

Aan de slag!

Basisschoolleerlingen van Kindcentrum Maria in Campis werken op woensdagochtend in groepen van twaalf met een leerkracht in Buurtmoestuin De Klenckestraat. In het kader van Atelieronderwijs-blokken leren ze vaardigheden in o.a. grondbewerking, zaaien, planten, wieden en oogsten. Na afloop van een uur hard werken mogen de leerlingen groenten van het seizoen oogsten en mee naar huis nemen.

Voor de basisschoolleerlingen van Kindcentrum Baggelhuizen is het werken op Buurtmoestuin Schakelveld een invulling van het ‘groene onderwijs’. Elke donderdagochtend komen groepjes met hun leerkracht of een ouder naar de moestuin. Ze werken zo per toerbeurt drie tot vier keer in het schooljaar mee. De klussen worden afgestemd op hun leeftijd en mogelijkheden.

Voor de leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs van Leercentrum W.A. van Liefland is het werken op Buurtmoestuin Schakelveld een ‘interne stage’ van twee maanden. Dit dient als opstap naar een stageperiode buiten de school in het daaropvolgende schooljaar. Zij werken ook wekelijks mee op de donderdagochtend. Na afloop is er voor hen een mooi certificaat.

Lunch voor deelnemers Burendag

Deze leerlingen hebben op school ook te maken met het vak burgerschap. De moestuin kan daar concreet invulling aan geven. Gerard: “De leerlingen die werken in de buurtmoestuin doen ook mee aan de jaarlijkse Burendag. De omwonenden van de moestuin komen die dag langs voor een lunch die de leerlingen hebben bereid met groenten uit de moestuin. Zo wordt burgerschap heel concreet gemaakt in de praktijk”.

Jong Leren Eten subsidie

Dankzij de Jong Leren Eten subsidie ‘Lekker naar Buiten’ kan de samenwerking tussen de tuinders en de scholen dit schooljaar wat grootser plaatsvinden. Gerard: “Dankzij de subsidie kunnen we bijvoorbeeld extra kindergereedschap aanschaffen voor de moestuin en krijgen wij als tuinders ook een bijdrage voor onze inzet. We zijn daarnaast bezig met de ontwikkeling van werkbladen die hopelijk volgend schooljaar klaar zijn. Voor de leerlingen met autisme willen we extra beeldmateriaal in de werkbladen zetten, zodat ze goed voorbereid zijn op de activiteiten in de moestuin. Kennis over de moestuin kan zodoende ook worden doorgegeven aan leerlingen in de daarop volgende schooljaren.”

Bijlage / Document Size
JLE_Drenthe_tuinders en Asser scholen_def.pdf 441.52 kB