Noord-Hollandse en Utrechtse partijen bundelen krachten voor realisatie project moestuinieren voor groep 5 en 6

Moestuinlessen voor kinderen uit groep 5 en 6, zodat ze bewuster worden wat gezonde voeding is en waar het vandaan komt. Dat is de insteek van het moestuinproject van het programma Fit@school. Om dit project te realiseren sloegen verschillende partners de handen ineen, waaronder de buurtsportcoaches die verbonden zijn aan Jongeren op Gezond Gewicht, de Jong Leren Eten makelaars uit zowel Noord-Holland en Utrecht en Gezonde School adviseurs uit beide provincies

In de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren (De BEL-gemeenten) wordt er veel gedaan op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Een team van 8 fanatieke beweegcoaches vanuit organisatie Sportief en Gezond BEL houdt zich hier dagelijks mee bezig. Omdat Blaricum en Eemnes Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) Gemeenten zijn, is de jeugd een belangrijke doelgroep. Daarom is in 2019, als onderdeel van het programma Fit@School, een moestuinproject gelanceerd.

Samenwerking

Eén van de betrokken buurtsportcoaches is Nick van Nieuwkerk. Nick:” Als buurtsportcoaches vinden wij het heel belangrijk dat kinderen weten wat gezonde voeding is en waar dit eten vandaan komt. In 2019 zijn we in contact gekomen met de JLE-makelaars van Noord-Holland en Utrecht en de adviseurs Gezondheidsbevordering van de GGD Utrecht en Gooi en Vechtstreek. Die aanpak wierp zijn vruchten af. In 2020 zijn we op twee scholen gestart met het moestuinproject. In 2021 is hier een derde school aan toegevoegd, die eveneens met veel enthousiasme is gaan moestuinieren.”

Nick van Nieuwkerk - buurtsportcoach: "Na de eerste theorieles over moestuinieren, willen bijna alle kinderen later moestuincoach worden. Dat laat zien hoe leuk en leerzaam ze het vinden!"

Theorielessen over moestuinieren

Het Moestuin@school project is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 en 6. In drie lessen worden alle kneepjes van het moestuinieren aangeleerd. De eerste les bestaat uit een theorieles voor de gehele groep. Kennis wordt bijgebracht over verschillende groentes en fruit die je in de moestuin vindt. Met enkele leuke weetjes en een quiz wordt het proces van zaaien tot oogsten op een speelse manier aan de kinderen overgebracht.

De theorielessen vallen in goede aarde bij de kinderen. Nick: “Na de eerste theorieles laten we de kinderen motivatiebriefjes invullen. Bijna iedereen schrijft daarop dat ze later moestuincoach willen worden. Dat laat zien hoe enthousiast de kinderen zijn en hoe leuk en leerzaam ze het vinden!”

Aan de slag in de kweekkas

Nick: “Na de eerste klassikale les is het doel om met een groepje ‘moestuincoaches’ aan de slag te gaan in de praktijk. Deze coaches zijn 5 enthousiaste kinderen die door de leerkrachten zijn uitgekozen. Tijdens de praktijkles worden de kweekkasjes voorzien van grond en zaadjes. Groentes die worden gekweekt zijn bijvoorbeeld bloemkool, broccoli, prei, sla, komkommer en boontjes. Er wordt gewerkt met een onderhoudsschema zodat het duidelijk is wie wanneer de plantjes moet water geven.”

Oogstfeest

Bij het moestuinieren komt een hoop kijken. Na de meivakantie worden plantjes overgezet in grote moestuinbakken. Hierbij helpen de buurtsportcoaches en er wordt ook een professionele tuinman ingeschakeld. Als afsluiter moeten de moestuincoaches een oogstfeest organiseren. Nick: “De moestuincoaches hebben daarnaast de uitdagende taak om een afsluitend oogstfeest te organiseren. Dit is een markt op het schoolplein waar de gekweekte groenten verkocht worden aan de ouders. Zo komen ook zij in aanraking met groentes, een echte win-win situatie!”

Rol Jong Leren Eten makelaars

Vanuit Jong Leren Eten Eten waren de makelaars uit zowel Utrecht en Noord-Holland betrokken, omdat de BEL-gemeenten in deze twee provincies liggen. Vanuit Noord-Holland was makelaar Nienke Chantrel betrokken bij dit project.

Nienke:’ Vanuit Noord-Holland willen wij als makelaars vooral scholen ondersteunen waar energie zit om met voedseleducatie bezig te zijn, maar die niet die niet voldoende financiële middelen hiervoor hebben. Een aantal van deze scholen ligt in de BEL-gemeenten. Om ze toch te helpen, hebben we de handen in elkaar geslagen met de buurtsportcoaches/JOGG en de Gezonde School adviseurs. Vanuit JLE zorgden we voor de contacten, ideeën, budget en verbinding. De buurtsportcoaches als de uitvoerende partij, de Gezonde School Adviseurs zijn verantwoordelijk voor de borging en hun expertise bij de vignetten Voeding of Natuur & Milieu. Zij zorgen er uiteindelijk voor dat dit plan in het beleid van de school komt en dat structureel en planmatig wordt. Hopelijk helpt dit initiatief om de scholen, ouders en kinderen gezond te laten denken en leven.”

Bijlage / Document Size
JLE_Praktijkverhaal_BEL gemeenten_def2.pdf 265.67 kB