Noordelijke provincies organiseren webinars om gemeentes ideeën te geven voor voedselbeleid

In alle provincies heeft het programma Jong Leren Eten lokale contactpersonen (makelaars) die ervoor zorgen dat voedseleducatie op provinciaal niveau wordt gerealiseerd. Naast scholen, zijn ook gemeenten een belangrijke doelgroep. De Jong Leren Eten makelaars in de provincie Friesland, Groningen en Drenthe sloegen in voorjaar 2021 samen met de Milieufederaties de handen in elkaar en organiseerden een drietal webinars rond voedseleducatie. Wat leverde dit op?

Sinds 2017 werken de Jong Leren Eten makelaars uit de drie noordelijke provincies samen met de Natuur- en Milieu Federaties. Hieruit kwam o.a. een Voedselagenda voort en een jaarlijkse bijeenkomst om hierover kennis te delen en elkaar te inspireren.

Eetbaar groen of lokale productie voedsel stimuleren

Vanuit Jong Leren Friesland was Agnes Schiphof één van de makelaars die meehielp met de organisatie van de webinars in mei 2021. De thema’s die aan bod kwamen waren de rol van de overheid, armoede en omgeving en als laatste een webinar over het belang van educatie hierbij. De gekozen thema’s kwamen voort uit een sessie die in december 2020 werd gehouden. Agnes: “De insteek van deze webinars was om gemeentes te inspireren om het thema voedsel op te nemen in hun beleid. De webinars lieten zien dat dat op veel manieren kan en dat voedseleducatie één van de manieren is. Ook eetbaar groen in de omgeving of de lokale productie van voedsel stimuleren is één van de opties.

Opbrengst webinarreeks

De webinarreeks liet zien dat gemeenten voornamelijk behoefte hebben aan een kennisplatform, waarop men goede voorbeelden kan delen. Zo kunnen ze de kunst bij elkaar afkijken, zoals hoe je in gesprek gaat met de doelgroep en dit concreet en tastbaar kan maken. Karlijn Meijerink, JLE-makelaar vanuit Drenthe: “Naast een kennisplatform komen er per provincie ook werksessies. Hier kunnen beleidsmakers dan concrete ideeën formuleren en verder uit werken, met behulp van de JLE-makelaars.”

Meerwaarde Jong Leren Eten makelaar

Aan alle gemeenten in Nederland die bezig zijn met voedsel en daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken, adviseert Karlijn om zeker contact op te nemen met de provinciale Jong Leren Eten makelaars.

Karlijn: “Wij als makelaars hebben een goed lokaal netwerk dat ingezet kan worden. En mochten we zelf geen antwoord hebben op een vraag, dan kunnen we dit navragen bij onze collega makelaars in de rest van Nederland. In alle provincies gebeuren er mooie dingen rond voedsel, dus er zijn voorbeelden genoeg om inspiratie uit te halen, alleen je moet ze maar net weten te vinden. Onze expertise ligt breed op de dossiers gezondheid & preventie, voedsel/voeding, sport & bewegen, klimaatadaptatie, kringlooplandbouw, biodiversiteit, voedselverspilling. We kennen de inhoudelijke haakjes in deze dossiers en ook de namen van de centrale contactpersonen.”

Wil jij contact opnemen met de JLE-makelaar(s) in jouw provincie? Kijk dan op: www.jonglereneten.nl/makelaars

 

Benieuwd hoe de gemeente Groningen, Wageningen en Ede aan de slag zijn gegaan met voedsel? Lees dan dit praktijkverhaal.