Overheerlijk Overblijven

Onkruid plukken in de moestuin, zelf wortels en boontjes oogsten, samen koken, de tafels dekken, water halen en samen eten in het overblijfrestaurant. Kinderen echt aan de slag laten gaan en hen op die manier tot leren laten komen, dat is de meerwaarde van op deze manier werken aan het thema voedsel volgens deze school. Denk aan samenwerken, recepten lezen, hoeveelheden inschatten, vooruitdenken en plannen. Basisschool de Regenboog werkt vanuit een brede insteek aan onderwijsdoelen en is gericht op een brede ontwikkeling rondom allerlei thema’s. ‘Betrokken leren geeft zin’ is daarbij een belangrijke onderlegger. Oorspronkelijk is het overblijfrestaurant opgestart omdat school vanuit dit brede perspectief het thema voeding wilde onderbrengen. De moestuin als vast onderdeel was daarbij een vanzelfsprekende keus.

Kinderen smaken laten proeven is één van de doelen van deze manier van overblijven. Eigenlijk lukt het altijd wel om kinderen iets te laten proeven. Juist omdat ze zelf de gerechten klaarmaken en echt aan de slag zijn met het voedsel. Er wordt gekookt tijdens het voorbereiden van het overblijfrestaurant, daarnaast wordt door het jaar heen gekookt in de klas met de hulp van een of meerdere ouders. Het gaat dan niet om een maaltijd met meerdere gerechten, maar bijvoorbeeld een groentesoep.” Bij de keuze van recepten wordt steeds gekeken naar de mogelijkheden van de kinderen en hun leeftijd. Variatie, gezond en nieuwe smaken zijn daarbij sleutelwoorden.

Natuurlijk is er ook het tienuurtje en zijn er traktaties op school waarbij er aandacht voor gezond voedsel is. Zo heeft het onderwerp een vanzelfsprekende plek in de dagelijkse gang van zaken. Nog niet altijd zijn broodtrommels zoals je zou wensen, maar over het algemeen gaat dit heel goed. Het traktatiebeleid blijft het meest lastig om scherp te houden. Continu blijft het team hierover onderling en samen met ouders in gesprek om zo te zorgen dat traktaties gezond blijven. >>Lees hier meer.

Bijlage / Document Size
Overheerlijk overblijven Gelderland.pdf 446.33 kB