Provincies en voedseleducatie: hoe geef je dat structureel aandacht?

Om voedseleducatie een vaste plek te geven in zowel het onderwijs als politiek beleid, is een brede samenwerking nodig. Provincies spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit Jong Leren Eten is er daarom bij de start van het programma een werkbudget opgesteld om provincies te ondersteunen. Wat is er de afgelopen jaren op provinciaal niveau bereikt met voedseleducatie?

Vanuit Jong Leren Eten werkt Vivienne Tersteeg aan het betrekken van provincies bij voedseleducatie en aan de jaarlijkse rapportering over de bereikte resultaten. Vivienne: ‘Maar liefst tien provincies gaven aan dat ze samen met de Jong Leren Eten-makelaars aan de slag wilden met voedseleducatie. In veel provincies waren al verschillende netwerken actief bezig met voedsel, maar men was zich daar onderling niet bewust van. De makelaars hebben deze netwerken in kaart gebracht en dit afgestemd op de thema’s van de provincie. Dat is goed gelukt! In Zuid-Holland haakten we aan bij de Voedselfamilies en in de noordelijke provincies kwam een gezamenlijke Voedselagenda tot stand. Verder is in veel provincies flink gewerkt aan boerderijeducatie en hebben de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland de aanleg van groene schoolpleinen gestimuleerd.’

 

Flevoland: de kracht van netwerken

Flevoland is de provincie met het hoogste percentage jongeren, maar liefst 23 procent van de inwoners is tussen de 0 en 18 jaar oud. De provincie is zich hiervan erg bewust en daarom wordt er volop samengewerkt tussen overheden, het onderwijs en ondernemers. Diny Weener is hier vanuit de provincie Flevoland bij betrokken. Diny: ‘Bij de start van Jong Leren Eten was er eigenlijk geen beleid rond voedseleducatie, maar het netwerk om dit in goede banen te leiden was er al wel. In onze provincie zijn we al heel lang betrokken bij het programma Duurzaam Door. Alle gemeenten, IVN Flevoland, Natuur en Milieufederatie Flevoland, Pioniers van de Toekomst, Aeres mbo en hbo en het waterschap Zuiderzeeland zijn hierbij aangesloten. De komst van Jong Leren Eten zorgde ervoor dat er meer structuur en samenhang is gekomen en dat de link met het onderwijs is gemaakt. Aeres mbo en hbo heeft bijvoorbeeld educatiematerialen ontwikkeld, de eerste educatieboeren zijn opgeleid, ondernemers zorgen voor praktijkopdrachten rond voedsel en is er een koppeling tussen scholen en voedselbossen, voortgekomen uit een Duurzaam Door-project. ‘In de toekomst willen we onze succesvolste aanpak uitbreiden. Omdat wij een landbouwprovincie zijn, gemaakt om voedsel te produceren, zit het gewoonweg in onze haarvaten en DNA om in de lead te zijn als het gaat om transitie naar duurzame landbouw en actuele voedselvraagstukken.’

"De komst van Jong Leren Eten zorgde er in onze provincie voor dat er meer structuur en samenhang is gekomen’

Boergondisch koken in Drenthe

In de provincie Drenthe speelt voedseleducatie ook een belangrijke rol in het beleid. Gedeputeerde Henk Jumelet: ‘Dat we in Drenthe veel voedsel produceren, betekent niet automatisch dat er veel bekend is over waar het voedsel vandaan komt of wat gezonde voeding is. Met voedseleducatie bereik je de jongeren én breng je de voedselproducenten in de provincie onder de aandacht. Weten waar je eten vandaan komt en leren om gezonde keuzes te maken heeft grote gevolgen. Denk aan de gezondheid van mensen, de werkgelegenheid in de voedselketen, de leefbaarheid en dus uiteindelijk de toekomst van alle inwoners. Dat zijn voor de provincie belangrijke onderwerpen! ‘Door samen te werken met Jong Leren Eten kunnen we op een ludieke en laagdrempelige manier bijdragen aan die toekomst. Een jaarlijks evenement waarin deze samenwerking mooi zichtbaar is, is het Boergondisch Koken in oktober dat wordt georganiseerd in het kader van de Dutch Food Week. Kinderen gaan langs op een boerderij en onder leiding van zowel een chef-kok als een boer(in) wordt er een maaltijd klaargemaakt met producten van de boerderij. Voor de praktische invulling werken we samen Jong Leren Eten. Als provincie zoeken we in ons netwerk naar boeren die mee willen doen, we helpen mee op de boerderij tijdens het koken en we zorgen voor de nodige publiciteit. De makelaars richten zich vooral op de scholen die op bezoek komen, de planning en het eten dat wordt bereid. Een mooie samenwerking die elk jaar weer fantastische boerderijbezoeken oplevert!’

 

Dutch Food Week in de provincies

In zowel Drenthe als Flevoland wordt er veel aandacht besteed aan de jaarlijkse Dutch Food Week in oktober. In Flevoland wordt dit jaar specifiek voor het onderwijs de VMBO Challenge Gezonde Duurzame Voeding gelanceerd. Leerlingen van het  Aeres VMBO Almere mogen op de stoel zitten van de lokale snackbar, de supermarkt of schoolkantine en vanuit die rol nadenken over de inrichting van een gezonde en duurzame eetomgeving. In Drenthe is er o.a. voor het primair onderwijs het Boergondisch Koken.

Benieuwd naar de overige activiteiten die plaatsvinden in deze provincies én in de rest van Nederland? Bekijk dan de kalender van Dutch Food Week en filter hierbij op provincie. 

 

 

Bijlage / Document Size
Provincies_voedseleducatie.pdf 5.93 MB