SBO Petraschool zet diëtiste in bij gastlessen voeding en ouderavond

Samen met een diëtiste praten over wat je dagelijks eet, de verschillende smaken die er zijn en waaruit een gezonde maaltijd bestaat. Dat is wat de leerlingen van SBO Petraschool uit Eindhoven deden. Niet alleen de leerlingen werden aan het denken gezet, maar ook hun ouders. De diëtiste kwam namelijk ook langs op een ouderavond, om het gesprek aan te gaan met de ouders.

Gymdocent en Gezonde School coördinator Thijs Wesenbeeck zit samen met enkele collega’s in de werkgroep Gezonde School. Naast het vignet Voeding, heeft de school ook het vignet Sport en Bewegen van het programma Gezonde School toegekend gekregen. De Lekker naar Buiten!-bijdrage werd aangevraagd om extra aandacht te creëren voor het voedingsbeleid van de school. Thijs: “De bijdrage was een mooie manier om de kennis van voeding bij de leerlingen te vergroten. We nodigden een diëtiste uit bij onze werkgroep en zij kwam vervolgens met het idee van de gastlessen van de leerling en een voorlichtingsavond voor de ouders.”

Gastlessen met een diëtiste

De groepen 6, 7 en 8 kregen in totaal twee keer les onder begeleiding van diëtiste Stance, met iedere keer een ander thema dat centraal stond. Vooraf aan de les kregen de leerlingen als huiswerkopdracht om op te schrijven wat ze thuis hadden gegeten. Zo konden ze dit met elkaar vergelijken, maar werden ze ook tot denken aangezet. Thijs: “Wat betreft drinken was sinaasappelsap er wel eentje die eruit sprong. Veel kinderen dachten dat dit gezond was, omdat er fruit in zit, maar ze weten niet dat er ook heel veel suiker in zit. Stance kon hier mooi op aanhaken en de leerlingen hier meer over vertellen. De opbrengst per gastles verschilde, afhankelijk van de sterkte van de klassen. In de sterkere klassen was er veel interactie en inbreng van de leerlingen, in de zwakkere klassen moest dit meer begeleid worden.”

Ouderavond: bespreekbaar maken van moeilijke eters

Thijs en zijn collega’s zijn er zich er van bewust dat een bewuste, gezonde leefstijl niet standaard vanuit huis aan leerlingen wordt meegegeven. Daarom besloten ze om ook voor de ouders een activiteit te organiseren. Naast de gastlessen voor de kinderen, gaf diëtiste Stance ook een informatieavond voor de ouders.

Thijs: “Het doel van deze avond was niet om advies te geven, maar vooral bespreekbaar maken hoe je met moeilijke eters omgaat, vooral bij het avondeten. Stance had als boodschap: maak er geen strijd van, maar houd het gezellig. Laat de kinderen zelf ontdekken en proeven en geef ze daar de tijd voor. Er werden ook en aantal stellingen besproken, zoals het eten met schermen aan. Dit bleek bij alle gezinnen het geval te zijn, omdat bijvoorbeeld een tv-scherm ervoor kan zorgen, dat een kind toch aan tafel komt zitten. Stance gaf hierbij als tussenoplossing, om bijvoorbeeld 2 dagen per week zonder schermen aan te eten, zodat een scherm niet het lokkertje is om een kind aan tafel te krijgen."

Positieve reacties

Zowel de gastlessen als de ouderavond werden positief ontvangen. Enkele ouders meldden hun kinderen zelfs aan bij de diëtistenpraktijk van Stance. Ook Thijs en zijn collega’s zijn positief over de behaalde resultaten. Thijs: “Door deze gastlessen kunnen de leerlingen veel bewuster meedoen met de kooklessen die we al op school geven. De ouderavond zorgt er ook voor, dat er bij de ouders meer begrip is voor wat op school wordt geleerd. Uiteindelijk is een voedingsbeleid op school veel geslaagder als deze lijn thuis wordt verder gezet.”