Schoolbesturen en natuurcentrum Arnhem tekenen convenant: aandacht voor schoolmoestuinen en vergroende schoolpleinen

De schoolbesturen van Delta Scholengroep, Flores Onderwijs en De Onderwijsspecialisten hebben vandaag samen met Natuurcentrum Arnhem een nieuw convenant ondertekend. Dit convenant richt zich op natuur, duurzaamheid en klimaat en zal bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen in een rijke leeromgeving.

Eerder werkten deze scholen al samen aan programma’s zoals 2+1+2 (goed leren bewegen met Sportbedrijf Arnhem) en Kunst, Cultuur & Maakonderwijs (met Rozet). Nu zetten ze de volgende stap met natuureducatie.

Doorlopende Leerlijnen

De scholen en Natuurcentrum Arnhem zorgen samen voor doorlopende leerlijnen en een rijke leeromgeving. Dit betekent dat leren binnen en buiten de school beter op elkaar wordt afgestemd, met aandacht voor schoolmoestuinen en vergroende schoolpleinen. Deze samenwerking is nu al zichtbaar in de programma’s ‘Schoolmoestuinieren‘ en ‘Duurzame Arnhemse Scholen‘ (DAS).

Monique Verstraten, directeur van Natuurcentrum Arnhem, is trots: “Natuurcentrum Arnhem zet zich elke dag in om kinderen te verbinden met hun natuurlijke omgeving. Door samen te werken en natuureducatie als leerlijn te integreren, krijgen alle kinderen in Arnhem de kans om bewuste en verantwoordelijke wereldburgers te worden.”

Peter Dooijeweerd, voorzitter van Delta Scholengroep, voegt toe: “We zwemmen in Arnhem ook een beetje tegen de stroom in. De landelijke trend is toch om de ontwikkeling en het onderwijs te versmallen tot het leren van taal en rekenen. Dat zien en doen wij in deze stad toch anders. Samen gaan we voor de brede ontwikkeling van kinderen en belangrijker……van alle kinderen!”

Aansluiting

Natuureducatie is ook een belangrijk onderdeel van de Maatschappelijke Educatieve Agenda van Arnhem. Het is de verwachting dat andere schoolbesturen en kinderopvangorganisaties zich komend schooljaar zullen aansluiten bij dit initiatief.

Zoek jij een soortgelijke samenwerking in jouw regio of stad? Neem dan contact op met de Jong Leren Eten makelaars!