Schoolbreed werken aan een gezonde leefstijl bij SBO de Bloeiwijzer in Amstelveen

Een gezonde leefstijl aanleren doe je samen: vanuit die insteek geeft speciaal basisschool de Bloeiwijzer uit Amstelveen richting aan alle activiteiten rond gezonde voeding. Dit is ook opgenomen in het beleid van de school. De leerkrachten geven het goede voorbeeld en de ouders worden ook meegenomen in de plannen. Wat doet de school allemaal rond gezonde voeding en hoe is de Lekker naar Buiten-bijdrage ingezet?

Leerkracht Rosalie Bleiksloot geeft les aan groep 6 en is daarnaast 2 dagen aan de slag als o.a. Gezonde School coördinator. Zodoende vroeg ze de Lekker naar Buiten-bijdrage aan, waarmee de school extra groots kon uitpakken rond voedseleducatie. Hoe is de bijdrage besteed?

Inzet Lekker naar Buiten!-bijdrage

Rosalie: “ Met de Lekker naar Buiten!-bijdrage hebben we verschillende activiteiten ondernomen die goed aansloten op het beleid van onze school. Wij vinden gezonde voeding erg belangrijk en proberen stapje voor stapje de leerlingen, maar ook onze collega’s, hierin mee te nemen. Met de bijdrage hebben we allereerst een leskist bij een Natuur Milieu Educatie (NME) centrum geleend. Groep 5 en 6 gingen toen aan de slag met het kweken van oesterzwammen. Groep 7 is op excursie geweest naar een melkveebedrijf. Daarnaast kwam er een chefkok langs, die gastlessen heeft gegeven in de keuken op onze school.  Hij heeft de leerlingen snijtechnieken aangeleerd en vervolgens hebben ze een broodje met een gepocheerd ei gemaakt en een rauwkost salade. Leerlingen die vooraf een bepaalde groente niet wilden eten, aten hem vervolgens wel op als ze het zelf hadden bereid. Dat was mooi om te zien! Als laatste zijn we met het budget nog gaan moestuinieren. We hebben bakken gekocht voor op ons schoolplein, zodat de leerlingen het hele proces van het groeien van de gewassen kunnen volgen.”

Hulp van Gezonde Schooljuf Nicky

Het aanleren van een gezonde leefstijl wordt op de Bloeiwijzer vergemakkelijkt door de inzet van Gezonde School juf Nicky. Zij ondersteunt de leerkrachten met lessen rond voeding en geeft hen tips hoe je leerlingen met bijv. autisme toch kunt meenemen in het proeven van nieuw eten. Daarnaast gaat zij met de start van het nieuwe schooljaar de slag met het lesprogramma Smaaklessen. Ook geeft zij les rond het drinken van kraanwater tijdens de Nationale Kraanwaterdag. Ondanks haar hulp, blijft het voor de kinderen spannend om nieuwe dingen te proeven.

Nieuw eten proeven

Rosalie: “ Op school proberen we alle kinderen nieuwe dingen te laten proeven. Ik vertel dan zelf over het wereldwijde probleem van voedselverspilling. Leerlingen krijgen dan de optie om van nieuw eten een hapje te proeven, het te delen met klasgenootjes of mee te nemen naar huis. Dan hoeven we niets weg te gooien. Mede dankzij verschillende programma’s vanuit de (rijks)overheid, zoals het Schoolmaaltijdenprogramma en EU-Schoolfruit, kunnen we onze leerlingen net iets meer bieden. We kunnen bijvoorbeeld variëren in smaken wat betreft groente en fruit, zodat leerlingen bijvoorbeeld ook gedroogde moerbeien of mango leren eten. Iedere dag eten we samen fruit tijdens de lunchpauze en we zien dat leerlingen hierdoor ook uit zichzelf meer fruit zijn gaan eten.”

Rosalie Bleiksloot: "Onze schooldirectie heeft een beleidsplan opgesteld rond gezonde voeding. Twee keer per jaar organiseren we bijvoorbeeld een digitale ouderavond, om ouders te vertellen wat we van hen verwachten qua gezonde voeding". 

Beleidsplan rond gezonde voeding en ouderbetrokkenheid

Een houvast voor de docenten en leerlingen is het beleidsplan dat het management van de school heeft opgesteld rond gezonde voeding. Dit gaat bijvoorbeeld over tussendoortjes. Dat mogen geen koekjes meer zijn, maar iedere dag fruit. In de docentenkamer staat eveneens gezond eten, zodat het voor leerkrachten makkelijker wordt om een voorbeeld te zijn voor de leerlingen. Dit beleid wordt ook naar de ouders gecommuniceerd. 

Twee keer per jaar is Gezonde School juf Nicky in de lead voor de organisatie van een ouderavond. Dit wordt digitaal gedaan om de drempel tot deelname zo laag mogelijk te houden. Van alle gezinnen wordt verwacht dat er minstens 1 ouder aansluit. Zo wil de school de ouders informeren over wat er van hen wordt verwacht qua gezonde voeding. Nicky vertelt vervolgens aan de ouders waar een gezonde maaltijd uit bestaat en hoe je dit ook kunt doen met wat minder budget. 

Ideeën voor de komende schooljaren

Voor de komende schooljaren heeft Rosalie nog tal van leuke ideeën rond voedseleducatie. Rosalie:” We willen allereerst het schoolplein gaan vergroenen en hier o.a. een mini-bos aanleggen. Zo kunnen leraren buiten ook les gaan geven en de leerlingen meenemen in de groei van gewassen, planten, maar ook kijken naar bijvoorbeeld bodemdiertjes. Wat betreft de schoolmaaltijden zouden we graag meer samenwerken op lokaal niveau, zodat de kinderen bekend raken met streekproducten. Kortom: de lijst met ideeën is groot en het enthousiasme op onze school hiervoor is ook groot, dus dat belooft veel moois voor de komende schooljaren!” 

Meer weten?

Copyright beeld: Smaaklessen - WUR