Schoolkantine Challenge Carolus Clusius College: leerlingen denken na over aantrekkelijk aanbod schoolkantine

Actief meedenken over het kantineaanbod van de school, inzicht krijgen in de wensen van andere leerlingen rond dit aanbod én indirect bezig zijn met de keuze voor een vervolgopleiding. De leerlingen van het Carolus Clusius College in Zwolle deden het allemaal. Binnen het vak Technologie en Toepassing werkten zij één periode aan de Schoolkantine Challenge. Hoe zag die deelname eruit en wat leverde het op? 

Binnen het vak Technologie en Toepassing laat het Carolus Clusius College haar leerlingen kennismaken met de praktijk. De leerlingen kiezen zelf met welk project ze een hele periode aan de slag gaan. De Schoolkantine Challenge was in periode 2 één van de onderdelen waaruit de leerlingen konden kiezen. Vijftien vmbo-tl leerlingen gingen aan de slag met de Schoolkantine Challenge. Docent Kim Meijer begeleidde dit project. Het project duurde zo’n 8 weken, waarvan zo’n 2 lesuren per week voor de Challenge waren. 

Actief aan de slag met schoolkantine

Kim: “We hebben gekozen voor deelname aan de Schoolkantine Challenge, omdat het iets is dat leerlingen bezig houdt. In de pauzes gaan leerlingen vaak naar de Jumbo, omdat ze het aanbod van de schoolkantine te duur en te beperkt vinden. Daarom is een Challenge zoals dit erg leuk. Je spoort ze hiermee actief aan om zelf met ideeën te komen, om het aanbod aantrekkelijk(er) en betaalbaar(ber) te maken. De eerste lessen hebben de leerlingen kennis gemaakt met alle mensen op school die zich bezig houden met de schoolkantine; van de cateraar tot de conciërge. Daarna zijn we het theoretische deel ingedoken, aan de hand van 5G’s. (Genieten, Goedkoop, Gezond, Gemak en Groen)”

Docent Kim Meijer: "De Schoolkantine Challenge is een leuke opdracht, omdat het gaat over iets dat leeft bij de leerlingen. In hun pauzes willen ze allemaal iets lekkers eten, dus ze werden actief aangespoord om na te denken over het aanbod van hun schoolkantine."

Leerling enquêtes afnemen

Om inzicht te krijgen in het eetgedrag van hun medeleerlingen, werden er diverse enquêtes afgenomen bij medeleerlingen. Kim: “Deze resultaten moesten de leerlingen ook leren interpreteren. Uit de enquête kwam bijvoorbeeld naar voren dat het aanbod te matig is en de prijs te hoog. Maar is het realistisch om in een schoolkantine het aanbod van een luxueus restaurant aan te bieden? Hier werd dus ook over nagedacht bij het ontwerpen van de schoolkantinesnack. Maar ook kwam er naar voren dat de leerlingen de presentatie van de broodjes om een verwarmde plaat niet zo aantrekkelijk vinden. Dit was weer een interessant inzicht voor onze kantinebeheerder.’

Samenwerking met mbo-opleiding voor kookgedeelte

Omdat de school zelf beperkte kookmogelijkheden heeft, werd er voor het bereiden van de snack samengewerkt met de mbo-opleiding SVO Food. Het Carolus Clusius College mocht gebruik maken van de keuken bij de mbo-school. Kim: “We zijn een ochtend langs geweest bij SVO Food. De collega’s daar stelden hun keuken ter beschikking en hadden de ingrediënten voor de snacks al klaargezet. De leerlingen konden hier volop experimenteren en proeven. Het was een mooie combinatie, omdat ze zowel bezig waren met de Challenge als met hun beroepskeuze, want ze konden als het ware meelopen bij een potentiële vervolgopleiding.”

Eindpresentatie

Het project rond de schoolkantine werd afgesloten met een eindpresentatie van zo’n 5 minuten. Hierin presenteerden de leerlingen in groepjes van 3-4 personen de resultaten van hun enquête. Omdat de snack niet op school kon worden bereid, lieten de leerlingen foto’s zien van de snack die ze bij SVO Food hadden klaargemaakt. 

Kim:” Onderdeel van de presentatie was ook dat de leerlingen moesten kunnen vertellen in hoeverre hun snack voldeed aan de Schijf van Vijf. Zo kwam er bijvoorbeeld een frikadellenbroodje voorbij met een vegetarische frikandel of een vulling van pesto om het gezonder te maken. Ook hadden diverse leerlingen bedacht om een frikandellenbroodje te verkopen in combinatie met een salade. We hebben de leerlingen beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed. Dit baseerden we op de werkhouding tijdens de les, de eindpresentatie, initiatief tonen m.b.t. de enquête en hoe er tijdens het koken was meegedaan. Ook een logboek behoorde hierbij.”

Hoe was het voor Kim om mee te doen? Kim: “Ik vond het erg leuk om de leerlingen zo actief en praktisch bezig te zien, met een onderwerp dat ze boeide. Ze worden echt gemotiveerd om zelf met ideeën te komen en initiatief te tonen. De leerlingen waren trots op hun eindproduct en de collega’s van de schoolkantine kregen hiermee interessante input voor het kantineaanbod!”.

De Schoolkantine Challenge

De Schoolkantine Challenge biedt een toegankelijk manier om leerlingen en studenten meer actief te betrekken bij een gezond en duurzaam kantine-assortiment op school. Het doel is dat ze leren om bewuster voedselkeuzes te maken. Meer informatie vind je hier. 

Gezonde Schoolkantine Festival 21 maart 2024

Tijdens de Dag van de Gezonde Schoolkantine op 21 maart 2024 organiseert het Voedingscentrum het Gezonde Schoolkantine Festival, met Jong Leren Eten als hoofdpartner. Tijdens deze dag worden verschillende Schoolkantine Schalen uitgereikt én organiseert Jong Leren Eten de finale van de Schoolkantine Challenge. Ook is er op het festival een kennis- en netwerkmarkt over De Gezonde Schoolkantine en Jong Leren Eten. Hier kan je al je vragen stellen aan stakeholders en samenwerkingspartners uit de provincie die zich inzetten voor een gezonde en duurzame voedselomgeving op en rondom school. Dit is ook hét moment om met andere scholen in gesprek te gaan. 

>>> Meld je snel aan voor het festival in jouw provincie!

De Challenge is verbonden aan het programma ‘De Gezonde Schoolkantine’ en de Richtlijn Eetomgeving voor Scholen van het Voedingscentrum. Op deze manier draagt de Challenge bij aan de doelen van de Gezonde School. 

Schoolkantine Challenge