Spannende finale bij de schoolbrede voedselverspilling wedstrijd van Aeres-scholengroep

Op 21 mei vond de finale van de 'Challenge Voedselverspilling' van de Aeres-scholengroep plaats. Dit een wedstrijd om voedselverspilling tegen te gaan specifiek binnen de Aeres-scholengroep. Aeres heeft zichzelf als doel gesteld om de hele school zonder verspilling te laten draaien, vooral in de kantines. De thema’s voedsel, voedselproductie, productontwikkeling, handel én consumptie krijgen daarbij veel aandacht.

Dit schooljaar (2020 – 2021) staat het thema ‘Zero Waste’ centraal. Als scholengroep wil Aeres-scholengroep het goede voorbeeld geven en het eigen aandeel in de voedselverspilling terugbrengen met 50%. Dit wordt in 2021 nog uitgevoerd binnen een aantal pilot scholen, daarna wordt dit zo snel mogelijk binnen alle andere Aeres-locaties toegepast. Studenten spelen een grote rol in dit project, zij zetten onderzoeken op en zetten challenges uit om het doel te behalen. De schoolbrede 'Challenge Voedselverspilling' die in Gelderland en Flevoland is gehouden, maakt daar onderdeel van uit.

Wieke Bonthuis, projectleider Werkplaats Voedselverspilling Onderwijs binnen de proeftuin voedselverspilling Foodvalley én JLE-makelaar voor Gelderland,  is hier nauw betrokken bij geweest. Zij werd gevraagd om als jurylid mee te doen aan de beoordeling van alle ingezonden ideeën en voorstellen. Bonthuis: “Ik vind de schoolbrede aanpak erg goed werken. Alle studenten, docenten en andere personeelsleden kunnen meedoen. Of je nou in de schooltuin werkt, in de kantine of op de ICT-afdeling, iedereen kan goede ideeën aandragen! Voor de studenten wordt er in diverse lessen een periode lang aandacht aan besteed, kennis gedeeld en worden recepten uitgeprobeerd in de kooklessen. Een mooi breed concept, dat een flinke versnelling in de aanpak van de voedselverspilling oplevert!”

De finale

Op 21 mei was het dan zover, de finale van de Challenge Voedselverspilling. In totaal waren er 18 inzendingen die streden om de winnende plaatsen. Alle inzendingen werden beoordeeld op de onderdelen: innovatief, duurzaam en toepasbaar.

Innovatief

In de categorie innovatief heeft een groep studenten van de Aeres-University-of-Applied-Sciences gewonnen met het voorstel om de app NarrOwa$te te ontwikkelen. Deze app is gericht op handige verspillingsinformatie, koelkast-bewaartips en de financiële impact van het tegengaan van verspilling.

Duurzaam

In de categorie duurzaam heeft een 1e jaars VMBO-groep gewonnen met het plan om de vrijdag uit te roepen tot ‘Restjes-lesdag’/tryday-friday. Bij de doordeweekse kooklessen blijft veel restvoedsel over, dat kan op vrijdag tot heerlijke producten worden verwerkt en verkocht in de kantine.

Toepasbaar

Het winnende idee in de categorie toepasbaar is het ‘Wormenhotel’ geworden, een idee van een Hbo-student uit Wageningen. Dit is een soort compostbak waar wormen inzitten die op basis van fermentatie de vertering van restvoedsel versnellen. Simpel, leuk en verrassend om te zien en noodzakelijk als je als school veel werkt met teelten en proefvelden. Wormen zijn immers de basis voor een gezonde bodem, de ‘ploeg van het land’ zou je kunnen zeggen. Dat hoort zeker thuis op een agrarische school. De prijswinnaars kregen uiteraard alle lof met een passende prijs. Bovendien wordt hun idee verder uitgewerkt en waar mogelijk toegepast op alle locaties. Slotuitspraak van jurylid Bonthuis: “Dit idee werkt zo goed, dat ik het graag in al het praktijkonderwijs in Foodvalley e.o. wil introduceren. Ik adopteer graag deze aanpak!”

Dit artikel verscheen eerder op Regio Foodvalley