Spelen en leren in DE-Toltuin

Een ontmoetingsplek en educatief speelparadijs met een moestuin en klim- en klauterpark dat bijdraagt aan de leefbaarheid, sociale cohesie en vrije-tijdsbesteding voor jong en oud dat is DE-Toltuin!

Buurtbewoners, basisscholen, BSO en gemeente Roosendaal hebben de handen ineen geslagen voor een buurtproject in Roosendaal waar alle betrokkenen heel trots op zijn: een braakliggend terrein in de wijk Tolberg is omgetoverd tot een prachtige ontmoetingsplek voor groot en klein. De kracht van DE-Toltuin is dat de werkgroep van onderaf, zonder extra budget, draagvlak heeft gecreëerd voor een gebied in de naaste omgeving, waar natuurlijk spelen en moestuinieren op een unieke manier gecombineerd worden. De DE-Toltuin heeft heel wat voor de buurt teweeg gebracht. Speelruimte voor de kinderopvang is vergroot en het biedt natuur- en milieu-educatie voor alle kinderen in de wijk. Deze ontmoetingsplek in de wijk heeft de buurtbewoners dichterbij elkaar gebracht.

Jong en oud maken dagelijks gebruik van de tuin: voor het kweken en oogsten van kruiden of groenten, om lekker te spelen of om elkaar te ontmoeten. Een groeiend aantal vrijwilligers met verschillende achtergronden helpen mee in de ontwikkeling. Schoolkinderen krijgen er praktijklessen en binnenkort zal de samenwerking met de jongeren met een beperking van start gaan. Kortom: DE-Toltuin is er voor iedereen! >>Lees meer over spelen en leren in De Toltuin.

 

 

 

Bijlage / Document Grootte
DEF_Noord-Brabant_DE-Toltuin.pdf 441.9 KB