Studenten van het Groningse Alfa-College kunnen via keuzedeel hun groene talent benutten in de moestuin

Zelf je groente verbouwen en er wat lekkers van maken. Dat doen mbo-studenten voor het keuzedeel “De levende tuin” vanuit de moestuin van het Alfa-College Groningen op de locatie Kluiverboom. Iedere student heeft zijn eigen stukje en kan zelfs met een app in de gaten houden hoe de gewassen ervoor staan en wat er moet gebeuren. Allemaal bedoelt om studenten weer dichter bij de natuur te brengen. En dat lukte onder leiding van docenten Bram Staats en Bertine Bruulsema.

Het Alfa-College in Groningen vindt het belangrijk dat haar studenten kennismaken met de natuur en dat ze zien waar het eten vandaan komt, hoe dat groeit en wordt geoogst. Daarnaast is de school van mening dat vergroening van een schoolplein niet alleen goed is voor het milieu, maar ook belangrijk voor de mentale gezondheid. Docenten Bram Staats en Bertine Bruulsema groeiden beiden op met een moestuin en wilden die positieve ervaring ook aan hun studenten meegeven. Daarom wordt er voor alle studenten van de school een keuzedeel ‘moestuinieren’ aangeboden. 

De moestuin sluit volgens Bertine het beste aan bij de opleidingen tot onderwijsassistent, pedagogisch medewerker en Kind en Bewegen. Bovendien willen zij en haar collega’s de moestuin ook integreren bij de opleiding Maatschappelijke Zorg, zodat de studenten het moestuinieren in hun toekomstige baan ook kunnen inzetten bij ouderen en cliënten met een verstandelijke beperking. 

Via de app gewassen volgen

Maar, hoe ziet het keuzedeel in de moestuin er precies uit? Bertine: “Het keuzedeel is altijd opgedeeld in een stukje theorie en een stukje praktijk. In de theorie gaat het vooral over biodiversiteit, bodemgebruik, plantherkenning. Kortom: alles wat je moet kunnen om een eigen moestuin te starten op je toekomstige werkplek. We gebruiken de app van de Makkelijke Moestuin hierbij. Naar aanleiding van de app volgen de studenten het proces van het zaaien tot met het oogsten. Op individueel niveau kunnen ze precies in de gaten houden van wat moet er op dit moment gebeuren met bijvoorbeeld de paksoi, moet de sla al geoogst worden of gedund, etc.”

Begeleiding in de tuin

De studenten krijgen bij het moestuinieren vervolgens hulp van de docenten. Bertine: “Wij als docenten lopen rond in de tuin, maar laten de studenten op de Montessori manier werken in de tuin. Wij helpen de studenten om het moestuinieren zelf te kunnen doen. Dat werkt erg goed, omdat de studenten daardoor veel zelfvertrouwen krijgen in hun eigen groene skills.”

Oogst in de schoolvakanties

Wat betreft de schoolvakanties heeft Bertine ook een passende oplossing gevonden. Bertine: “Iedere docent die betrokken is bij de moestuin gaat één week van de vakantie de zorg van de tuin op zich nemen. Alles wat die week wordt geoogst, zoals groente en bloemen, mag de docent mee naar huis nemen. Het jaar daarop gaan we het proberen zo te regelen dat de oogst plaatsvindt voor de zomervakantie, dus dat het eigenlijk leeg gaan oogsten. Desnoods nemen we bijvoorbeeld knollen van de dahlia's mee naar huis en gaan we na de vakantie weer een ronde zaaien.”

Toekomstplannen

Voor de toekomst hebben Bertine en haar collega’s nog grootste plannen. Bertine: ”We willen ons ook gaan focussen op de opleiding Facilitaire Dienstverlening om te kijken hoe het moestuinieren daar in past. En daarnaast zijn we met partijen in gesprek om te kijken of alle studenten die het keuzedeel ‘moestuinieren’ succesvol afleggen, een certificaat tot moestuincoach kunnen krijgen!”. 

Ben je benieuwd hoe het moestuinieren eruit ziet? Bekijk dan de vlog die hierover is gemaakt:

Alfa-college | Zelf je groente verbouwen en er wat lekkers van maken🥕🥬🍓. Dat doen studenten voor het keuzedeel de levende tuin vanuit de moestuin op de lo… | Instagram