Voedselcoaches gaan aan de slag met Brabantse voedselambities

De manier waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met haar voedselsector is heel ambitieus. Lokale voedselcollectieven, geleid door een voedselcoach, gaan samenwerken en experimenteren met verschillende voedselthema’s. Dit maakt Brabant een proeftuin voor de rest van Nederland. Om hiermee te starten, gingen in de Voedsel1000 een groot aantal partijen in gesprek met elkaar. Jong Leren Eten makelaar Judith Piek was betrokken om ook onderwijs een rol te geven.
 

“Vanuit mijn rol als Jong Leren Makelaar was het belangrijk om deel te nemen aan de Voedsel1000. Het was een manier om mijn kennis en inzicht in te brengen in de gesprekken, een manier om nieuwe contacten op te doen en een kans om JLE onder de aandacht te brengen bij een grotere doelgroep. De hoofdvraag van de Voedsel1000 was: hoe kunnen we het voedselsysteem in Brabant toekomstbestendig maken? Hier zag ik, samen met vele andere aanwezigen, dat educatie en bewustwording een belangrijk onderdeel is. Ik heb daarom deelgenomen aan het volledige traject van de Voedsel1000, zodat ik mijn input kon leveren en samenwerking met de andere deelnemers op kon pakken”, vertelt Judith.

Jong Leren Eten onder de aandacht brengen bij breed publiek

“De meerwaarde om deel te nemen aan initiatief zoals dit is voor mij als makelaar groot. Ik heb JLE voor een groot Brabants publiek (burgers, politici, professionals, ambtenaren, boeren, …)  onder de aandacht gebracht tijdens de werkateliers, de pitches en de paneldiscussies. Daarnaast heb ik input gegeven over de ontwikkelingen die er spelen rond voedseleducatie bij de doelgroep 0-18-jarigen. Hoe werkt Jong Leren Eten samen met de kinderdagopvang, primair- en voorgezet onderwijs en het mbo?  Welke programma’s en initiatieven zijn er al in Noord-Brabant?"

"Ook was het goed om de verbinding met onder andere JOGG,  Gezonde School en de Klasseboeren duidelijk te maken aan de mensen in mijn werkgroep. De Brabantse moestuincoaches kunnen hier bijvoorbeeld ook een mooie rol gaan spelen. Iets wat voor ons zo vanzelfsprekend is, is voor veel anderen nog onbekend, en daardoor heel leerzaam."

Ondersteuning van de voedselcoaches

De lokale voedselcollectieven, of op z’n Brabants ‘voedselclubkes’, zullen geleid worden door in totaal vijf voedselcoaches. Zij kunnen de initiatiefnemers op allerlei manieren en via sociale innovaties concreet advies geven en faciliteren hoe zij met een voedselinitiatief aan de slag kunnen gaan.

Judith: “Vanuit JLE ondersteunen wij de voedselcoaches en de voedselcollectieven. Het is belangrijk dat zij weten wat JLE is en wat ze er concreet mee kunnen doen. We zien de laatste jaren een duidelijke omslag bij de scholen, die steeds meer aandacht besteden aan voedsel, gezondheid en duurzaamheid. Ook zijn veel scholen in Brabant bezig met het vergroenen van hun schoolplein en hun leeromgeving  Als makelaar kan ik die ontwikkelingen met elkaar verbinden, binnen dat voedselcollectief. Uiteindelijk kunnen de collectieven zelf verder met hun eigen lokale educatieprogramma’s. Ik heb er heel veel zin in om Jong Leren Eten een plekje te geven binnen deze Brabantse voedselcollectieven”.

Meer informatie over de Voedsel 1000 vind je hier. Of bekijk één van de vlogs met meer informatie.

Bijlage / Document Grootte
JLE_Praktijkverhaal_Voedsel1000_NBrabant.pdf 361.67 KB