Jongeren Adviesbureau

Het IVN Jongeren Adviesbureau geeft jongeren de kans om mee te mee denken en praten over de maatschappij, van nu en morgen. Het werken met een échte opdracht, van een échte opdrachtgever wekt veel enthousiasme en energie op, zowel bij leerlingen als bij docenten. 

 

Wat levert het IVN Jongeren Adviesbureau jou als school op?

  • IVN brengt de buitenwereld de klas in. Er wordt gewerkt aan echte vraagstukken en dat werkt zeer motiverend voor jongeren.
  • Er wordt een brug geslagen tussen de theorie en de praktijk waardoor 21ste -eeuwse vaardigheden optimaal ontwikkeld kunnen worden. Denk aan vaardigheden als samenwerken en creatief denken.
  • Er ontstaat verbinding met nieuwe, lokale en maatschappelijk relevante experts en partners. Jongeren leren van inhoudelijke experts uit het werkveld.
  • Een mooie kans om je als school in te zetten voor de samenleving en de lokale natuur.
  • Waardevolle invulling voor loopbaanoriëntatie.
  • Eigen docenten zijn betrokken en worden gefaciliteerd. 
  • Een bewezen aanpak met tevreden referenten.

 

In gesprek met een JAB-adviseur

Voor de provincie Drenthe begeleidt Monique Pas scholen die aan de slag willen met het Jongeren Adviesbureau (JAB).  We stelden Monique een aantal vragen:

 

Wie draagt er precies een vraagstuk aan? School of bedrijfsleven?

Zowel de school zelf als een bedrijf/instelling of overheid ( gemeente, waterschap, provincie) kan opdrachtgever zijn. Als school(directie) of beheerder van de kantine kun je ook een opdracht geven. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat je leerlingen laat werken aan het bedenken van een gezonde snack voor in de schoolkantine. Mocht de school zelf met de vraag bij IVN komen over een specifieke opdracht, dan gaan wij op zoek naar een geschikte opdrachtgever.

Binnen welke schoolvakken wordt een JAB-traject veelal aangeboden?

Alle schoolvakken (inclusief vakoverstijgend) zijn in principe geschikt voor een opdracht. We merken dat we de meeste aanvragen ontvangen voor de vakken Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde, Economie, Verzorging, burgerparticipatie/maatschappijleer.  Vaak proberen we daar dan andere vakken aan te verbinden zoals kunst, Nederlands, soms Engels en wiskunde. Maar ook O&O opdrachten voor de Technasia bieden we aan. 

Welk niveau en schooljaar?

We hebben inmiddels ervaring met het uitvoeren van de JAB trajecten met alle niveaus en jaarlagen. We passen de opdracht aan, aan de wensen van de docent en aan het niveau.  

Wat zijn de kosten die hieraan verbonden zijn?

Als er een externe opdrachtgever is die belang heeft bij de ideeën van jongeren dan worden de kosten voor een JAB traject vaak door die opdrachtgever bekostigd. Soms betalen de scholen dan zelf de eventuele excursies of materiaalkosten. We hanteren een richtbedrag van circa € 5000, voor de opdracht en begeleiding (dit zijn dan de kosten voor de opdrachtgever). 

Hoeveel tijd ben je hier als docent wekelijks aan kwijt?

Afhankelijk van het project of het tijdens de reguliere lestijden wordt gegeven, of in het kader  van een projectweek is de docent een aantal uren aan voorbereiding kwijt voor het hele project. Denk aan: overleg met IVN, een korte training, opdracht passend maken, regelen van lestijden en lokalen. Met betrekking tot de inhoud komt de kennis vaak via de opdrachtgever (gastles) en is de docent meer coach.  

Hoe lang duurt zo’n JAB-traject?

Het traject kan in een week ( drie dagen tot projectweek) uitgevoerd. Maar, we adviseren om het project te verdelen over de reguliere lessen over een periode van maximaal 6 weken. Dat komt dan neer op 2-3 lesuren per week. Uit ervaring is gebleken dat na deze periode de focus weg is bij de leerlingen en ze niet meer gedreven zijn om aan het project te werken. Voor een optimaal resultaat met een JAB-traject moet je minstens 12 lesuren eraan besteden. Het mooie van onze JAB aanpak is dat we altijd de opdracht samenstellen in  goed overleg met de docent en luisteren naar hun wensen. Zo wordt het project op maat gemaakt !  

 

Voor meer informatie en een overzicht van de JAB-adviseurs per provincie, kun je een kijkje nemen op de website van IVN Natuureducatie.