Lesmateriaal en activiteiten

In Overijssel is van alles te ontdekken en te leren over gezond en duurzaam voedsel. Veel lokale organisaties bieden educatieve activiteiten aan, zowel voor scholen (po, vo en MBO) als voor de kinderopvang. Op onze online portal www.jonglerenetenoverijssel.nl hebben we voor heel Overijssel overzichtelijk gemaakt welke activiteiten je rond voedseleducatie kunt ondernemen in de buurt van jouw school. Denk aan een bezoek op de boerderij, een gastles, kookles of moestuinieren.

Hieronder kun je meer informatie vinden over de landelijk beschikbare lesmaterialen per onderwijsniveau, activiteiten rond boerderijeducatie voor alle onderwijsniveaus en het leerlingenadviesbureau specifiek voor het voorgezet onderwijs en MBO.