Lesmateriaal speciaal onderwijs

Hieronder vind je een overzicht van de lesmaterialen voor het speciaal onderwijs. Per lespakket staat beschreven of het materiaal bruikbaar is voor het speciaal basisonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of allebei.

Programma Schoolmaaltijden

SBO, VSO, PRO en SO-scholen komen op basis van al bekende gegevens allemaal in aanmerking voor deelname aan het programma Schoolmaaltijden. Dit programma is gestart op 29 maart 2023 en eindigt op 31 december 2023. Het doel is om zoveel mogelijk leerlingen met een gevulde maag lessen laten volgen. Hoe sneller jouw school zich aanmeldt, hoe langer leerlingen van het programma gebruik kunnen maken. Later inschrijven kan ook: zolang er voldoende budget is, kunnen nieuwe scholen uit de doelgroep meedoen aan het programma. Elke school moet zich per vestiging registreren. Meer informatie vind je hier.