In 2019 weer groentezadenpakketten van Rijk Zwaan voor scholen en bso’s

Vrijdag, 1 juni 2018

Veel kinderen zijn op school en bso's op dit moment druk in de weer in de moestuinen waar allerlei groenten heel hard groeien. Rijk Zwaan heeft de zaadpakketten beschikbaar gesteld en samen met de inspanning van ruim 80 NME-organisaties en makelaars Jong Leren Eten zijn deze pakketten in de moestuinen van 2500 scholen en bso's terecht gekomen.

Uit de goed ingevulde enquête is naar voren gekomen dat de belangstelling en enthousiasme vanuit scholen en bso's voor moestuinieren erg groot is. En daarom krijgt de actie in 2019 een vervolg met 3000 pakketten! Meer informatie hierover volgt in het najaar.