Alliantie Schooltuinen van start!

Schooltuin
Woensdag, 8 september 2021

Het samenwerkingsverband Alliantie Schooltuinen gaat op 8 september officieel van start. De missie van de Alliantie is: Ieder kind een schooltuin! Zij wil een beweging op gang brengen om schooltuinieren op de kaart, of nog liever op het rooster van de scholen te zetten, net als rekenen, taal en gym. De startpagina van de website www.alliantieschooltuinen.nl is nu online.

Aanleiding
Op de eerste nationale moestuinconferentie op 5 juli 2019 werd duidelijk dat er behoefte was aan een soort platform schooltuinen met de missie ‘Ieder kind heeft tijdens de schoolperiode een jaar lang een schooltuin’. Vanuit dat platform zou een kennisnetwerk ontstaan, scholen ondersteund, de schooltuin gepromoot en ervaringen gedeeld kunnen worden. Het programma Jong Leren Eten (Ministerie LNV) stelde zich achter deze doelstelling en zorgde voor krachtenbundeling van relevante netwerkpartners. 

Urgentie scholen
In het voorjaar is in opdracht van de Alliantie Schooltuinen i.o. een behoefteonderzoek uitgevoerd bij basisscholen in Nederland. Het onderzoek laat zien dat vijfentachtig procent van de basisschoolleerkrachten van groep 5 t/m 8 graag wil schooltuinieren. 
Bij een kwart van de basisscholen in ons land is het schooltuinieren in het onderwijsprogramma opgenomen. Vijfenveertig procent van de basisscholen beschikt over een schooltuin, maar nog geen twintig procent van de leerkrachten maakt daar gebruik van. Dit komt onder andere omdat leerkrachten onvoldoende kennis of te weinig tijd hebben.

Meerwaarde schooltuinieren
Ruim twee op de vijf leerkrachten zegt zeker te willen schooltuinieren als die faciliteit er zou zijn. Veel meesters en juffen zien namelijk de meerwaarde van schooltuinieren. Als redenen om in een schooltuin aan de slag te gaan geven zij o.a. aan het belangrijk te vinden dat leerlingen actief buiten bezig zijn, zorg en verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen tuintje, met andere vaardigheden bezig zijn dan in het klaslokaal, het kiem- en groeiproces meemaken en leren waar hun voedsel vandaan komt.

Oproep
Iedere organisatie die de missie van de Alliantie ‘Ieder kind een schooltuin!’ onderschrijft en mee wil werken om dit te realiseren, kan zich aanmelden voor een gesprek.

Lees hier het gehele bericht over de Alliantie >>

Meer informatie
Voor meer informatie ga naar www.alliantieschooltuinen.nl
De onderzoeksrapporten (onderzoek onder leerkrachten + onderzoek ondersteuningsstructuur schooltuinen) zijn op te vragen via info@alliantieschooltuinen.nl.