Eten met de grutto op de achtergrond

Vrijdag, 25 mei 2018

Met een klein maar gevarieerd gezelschap streken we op donderdag 24 mei 2018 neer op een prachtige locatie in Hemelum: de Flinkefarm. De zon scheen volop en de grutto liet flink van zich horen! Het doel van de bijeenkomst was om samen te kijken wat er speelt op het gebied van voedseleducatie in de regio, om te delen, te verbinden en samen te werken. Met behulp van een soeppan werden verschillende ingrediënten verzameld om een goede soep te kunnen bereiden in deze regio. Lees het verslag in de bijlage wat er aan ingrediënten verzameld is waarmee de regio aan de slag zou willen gaan.

Provincie
Bijlage / Document Grootte
Eten met de grutto op de achtergrond.pdf 188.35 KB