Gezocht: Nieuwsgierige leerkrachten van groep 6 en 7

Donderdag, 23 augustus 2018

Bent u benieuwd naar wat het effect is van het EU-Schoolfruitprogramma op uw leerlingen? Doe dan mee met de effectmeting EU-Schoolfruit!

Aankomend schooljaar start de 10e editie van het EU- Schoolfruitprogramma. Dan start ook de effectmeting. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst van 15-30 minuten voor de leerlingen van groep 6 en 7. De vragenlijst wordt drie keer afgenomen, verspreid over één jaar. De vragenlijsten worden gebracht op de school door de onderzoeker.

Wij zijn op zoek naar scholen die mee willen doen! Let op: deze effectmeting staat los van het EU-Schoolfruitprogramma, wat betekent dat deelnemende scholen niet per se deelnemen aan het EU-Schoolfruitprogramma. Ook scholen die niet de intentie hebben om aan EU-Schoolfruit mee te doen kunnen zich aanmelden. Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst van 15-30 minuten voor de leerlingen van groep 6 & 7. De vragenlijsten worden drie keer afgenomen, verspreid over één jaar. De vragenlijsten worden gebracht op de school en leerkrachten ontvangen ondersteuning bij de afname. Deelnemende scholen ontvangen een lesmap van Smaaklessen en een kleinigheidje als blijk van waardering.

Helpt u ons mee om het effect van EU-Schoolfruit te meten? Kijk hier voor meer informatie en aanmelden. Voor vragen met betrekking tot de effectmeting kunt u hier contact  opnemen.