Groentezadenpakket voor basisschool, VO en BSO

Donderdag, 24 januari 2019

Groenteveredelingsbedrijf Rijk Zwaan nu zelfs 3.000 pakketten beschikbaar. Dit jaar kunnen ook VO-scholen meedoen (voor VO zijn 100 pakketten gereserveerd). Scholen en BSO’s kunnen zich tot uiterlijk 15 februari a.s. aanmelden bij de Jong Leren Eten-makelaar van hun provincie of bij het NME-centrum in hun buurt. 

Hoe ziet een pakket eruit?
De inhoud van het pakket bestaat uit 10 zakjes. Deze bevatten duizenden zaden voor bindsla, radijs, kropsla, tomaat, andijvie, rode biet, stoksnijboon, prei, spinazie, peen. Op de pakketten staan geen commerciële uitingen, wel de gewasnaam, een jaarcode en een link waarmee scholen kunnen nagaan waar de pakketten vandaan komen. De zaden in de pakketten zijn vrij van bestrijdingsmiddelen en genetische modificatie. 

Per school/bso is 1 pakket beschikbaar. Overgebleven zaden van vorig jaar zijn in 2019 ook nog heel goed bruikbaar.

Meer teeltinformatie
Bij de zaden wordt ook een boekje met meer teeltinformatie geleverd. Dit maakt het zadenpakket nog aantrekkelijker en inspireert om ermee aan de slag te gaan. Je kunt het pakket ook aanvullen met eigen lesmateriaal. Kijk ook het aansprekende filmpje van Jong Leren Eten in de provincie Zeeland over moestuinieren met kinderen. En lees de brochure “Tips voor moestuinieren met kinderen” (stichting Oase).

Zo werken we er met elkaar aan dat elk kind een moestuin kan ervaren.